Mẫu kê khai sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh

Kể từ ngày 1/1/2020 các hộ sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh phải kê khai mẫu đơn kê khai sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh trước khi tiến hành sản xuất rượu. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu kê khai sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh, mời các bạn tham khảo và tải về sử dụng.

Giấy kê khai sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh

Mẫu kê khai sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh được sử dụng cho các hộ gia đình sản xuất rượu thủ công. Mẫu đơn này sẽ được gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu.

Hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thực hiện kê khai 01 lần/năm trước ngày 15 tháng 01 hàng năm cho kế hoạch sản xuất cả năm. Trường hợp có sự thay đổi nội dung kê khai, hộ gia đình, cá nhân phải cập nhật thông tin và gửi bản kê khai trước khi tiến hành sản xuất rượu.

Đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu không có kế hoạch sản xuất cho cả năm phải thực hiện kê khai trước mỗi lần sản xuất rượu.

Nội dung chi tiết Mẫu kê khai sản xuất rượu thủ công

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2019/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

........., ngày ... tháng ... năm ....

KÊ KHAI SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG
KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường/thị trấn): ....................................

Hộ gia đình, cá nhân: ............. (1) .....................................................................................

Địa chỉ: ............... (2) .......... Điện thoại: ...........................................................................

Kê khai sản xuất rượu thủ không nhằm mục đích kinh doanh như sau:

- Sản phẩm rượu: ..........(3) ….

- Sản lượng rượu sản xuất: ............(4) ..............................................................................

- Nguyên liệu chính: ....................... (5) ..............................................................................

- Phạm vi sử dụng rượu: ............. (6) ................................................................................

Tôi xin cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với rượu do mình sản xuất, không bán rượu ra thị trường và tuân thủ các quy định tại Luật số 44/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 về Phòng, chống tác hại của rượu, bia và những quy định của pháp luật có liên quan.

Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Chủ hộ gia đình, cá nhân

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chú thích:

(1): Ghi họ và tên chủ hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh.

(2): Ghi địa chỉ nơi hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh.

(3): Ghi cụ thể các sản phẩm rượu dự kiến sản xuất như: Rượu trắng, rượu vang, rượu trái cây....

(4): Ghi sản lượng dự kiến sản xuất (lít/năm).

(5): Ghi các nguyên liệu chính như gạo, ngô, sắn....

(6): Ghi cụ thể mục đích sử dụng cho gia đình hay biếu, tặng, cho...

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 60
0 Bình luận
Sắp xếp theo