Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù

Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù là gì? Mẫu hóa đơn điện tử gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù là gì?

Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù là mẫu đơn được lập ra để ghi chép về thông tin hóa đơn điện tử. Mẫu được dùng cho các tổ chức doanh nghiệp đặc thù. Mẫu nêu rõ thông tin người mua người bán, số tiền...

2. Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu: 2K22DAA

Số: 9852

Ngày 22 tháng 03 năm 2022

Tên người bán: CÔNG TY TNHH Bảo hiểm nhân thọ A

Mã số thuế: ………………………………..........................................……………..……………………

Địa chỉ: 45 phố X, quận Y, thành phố Hà Nội

Điện thoại:...............................Số tài khoản.....................................................

Tên người mua: ................................................................................................

Mã số thuế:………………………………..…………..........................................……………………….

Địa chỉ............................................................................……...........................

Hình thức thanh toán:................................Số tài khoản……………….. Đồng tiền thanh toán:VNĐ

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Thành tiền

1

2

3

Thành tiền chưa có thuế GTGT: …………....

Thuế suất giá trị gia tăng: ....…… %

Tiền thuế giá trị gia tăng…………

Tổng tiền thanh toán:

Số tiền viết bằng chữ:...............................................….....................................

Người mua hàng
Chữ ký số (nếu có)

Người bán hàng
(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù

Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 18
0 Bình luận
Sắp xếp theo