Mẫu giấy thông báo đã cử hành hôn nhân

Mẫu giấy thông báo về việc đã cử hành hôn nhân

Mẫu giấy thông báo về việc đã cử hành hôn nhân là mẫu giấy được lập ra để thông báo về việc đã cử hành hôn nhân. Mẫu giấy nêu rõ thông tin của người kết hôn, thông tin của người làm chứng... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy thông báo về việc đã cử hành hôn nhân như sau:

GIÁO PHẬN ................

Giáo hạt: ………………

Giáo xứ: ………………

GIẤY THÔNG BÁO ĐÃ CỬ HÀNH HÔN NHÂN
(Nơi Rửa tội)

Kính gửi: Cha Quản xứ Giáo xứ:

Giáo phận: ............................

Kính thưa Cha, chúng con xin báo tin, để Cha ghi vào sổ Rửa tội

Nam:

Con ông: ..................................................................................................

Và bà: .....................................................................................................

Hiện ở: ....................................................................................................

Thuộc Giáo xứ: .......................................................................................

Rửa tội ngày: ..........................................................................................

Tại Giáo xứ: ............................................................................................

Sổ rửa tội số: ..........................................................................................

Nữ:

Con ông: ................................................................................................

Và bà: .....................................................................................................

Hiện ở: ...................................................................................................

Rửa tội ngày: .........................................................................................

Tại Giáo xứ: ...........................................................................................

Sổ Rửa tội số: ........................................................................................

Đã kết hôn tại nhà thờ: ..........................................................................

Ngày ... tháng ... năm ...

Bí tích

Phép chuẩn khác đạo

Linh mục chứng hôn: .............................................................................

Người chứng 1: .....................................................................................

Người chứng 2: .....................................................................................

Trính sổ Hôn nhân Giáo xứ ................................ số .............................

............, ngày...tháng...năm...

Linh mục phụ trách

(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu giấy thông báo về việc đã cử hành hôn nhân

Mẫu giấy thông báo về việc đã cử hành hôn nhân

Đánh giá bài viết
1 312
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo