Mẫu giấy tham gia cuộc thi viết tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam lần thứ 4 năm học 2017-2018 (Bảng B)

Mẫu giấy tham gia cuộc thi viết tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam dành cho khối THCS

Cuộc thi viết tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam lần thứ 4 năm học 2017 - 2018 được tổ chức nhằm góp phần nâng cao nhận thức trong các em học sinh về vị trí, vai trò chiến lược biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu giấy tham gia cuộc thi viết tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam lần thứ 4 năm học 2017-2018 (Bảng B).

Cuộc thi viết tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam

Lần thứ 4 năm học 2017-2018

(Bảng B)

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Họ và tên:...................................................... Lớp:...................................

- Trường:.....................................................................................................

- Bảng:.........................................................................................................

- Địa chỉ:......................................................................................................

- Điện thoại (nếu có):...................................................................................

Điểm

Giám khảo chấm thi

(Ký tên)

II. PHẦN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu

A

B

C

D

Câu

A

B

C

D

1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

6

16

7

17

8

18

9

19

10

20

III. PHẦN TỰ LUẬN

BÀI LÀM

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 319
0 Bình luận
Sắp xếp theo