Mẫu giấy mời họp phụ huynh học sinh cá biệt 2022

Giấy mời họp phụ huynh học sinh cá biệt là mẫu giấy mời được lập ra để mời phụ huynh học sinh tới tham dự buổi họp học sinh cá biệt. Mẫu giấy mời nêu rõ thông tin của học sinh, thông tin của phụ huynh, thời gian và địa điểm họp... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy mời tại đây.

1. Mẫu giấy mời họp phụ huynh

Trong đào tạo và dạy học của nhà trường, chất lượng giáo dục cả về kiến thức và đạo đức là mục đích hướng đến của nền giáo dục, của phụ huynh và học sinh. Do đó, kết quả học tập của các bạn học sinh luôn được gửi đến phụ huynh thông qua các kì thi tại lớp, tại trường và được tổng hợp báo cáo qua các kỳ họp phụ huynh. Dưới đây là mẫu giấy mời họp phụ huynh phổ biến nhất, mời bạn đọc tham khảo nhé:

Mẫu giấy mời họp phụ huynh

PHÒNG GD&ĐT…
Trường…...........
————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc————————

..........., ngày.......tháng.......năm....

GIẤY MỜI HỌP PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời phụ huynh em: ............................... Lớp: ..........

Tới dự buổi họp phụ huynh học sinh thông báo tình hình học tập và rèn luyện của học sinh.

Thời gian: ...............................................................

Địa điểm: ................................................................

Rất mong các vị phụ huynh có mặt đầy đủ và đúng giờ để buổi họp đạt kết quả tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!

……….., ngày … tháng ... năm ….
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

2. Giấy mời họp phụ huynh cuối kỳ

Mỗi năm học sẽ có 2 kỳ họp phụ huynh, nhà trường và lớp học sẽ tổ chức họp phụ huynh kì I và họp phụ huynh kì II. Ngày nay, mạng internet phổ cập rộng rãi, trang thiết bị hiện đại nên giáo viên dễ dàng cập nhật kết quả học tập của học sinh gửi tới phụ huynh. Trước đây, khi công nghệ chưa phát triển, internet chưa được phủ sóng và nhiều gia đình chưa có điện thoại thông tin, máy tính,... thì kết quả học tập của các em sẽ được giáo viên chủ nhiệm báo cáo tổng hợp tại kỳ họp phụ huynh cuối mỗi kỳ.

Mặc dù hiện nay, phụ huynh thường xuyên được cô giáo và nhà trường cập nhật các thông tin về kết quả học tập của con em mình, về các thông báo của nhà trường như nghỉ lễ, học bù, hoạt động ngoại khóa,... Nhưng họp phụ huynh cuối kỳ vẫn là công tác quan trọng và không thể thiếu, đặc biệt là họp phụ huynh kỳ II là kỳ họp phụ huynh cuối cùng của năm học. Đánh giá kết quả học tập và xếp loại của các em học sinh, làm tiền đề để đưa ra những mục tiêu cho năm học tới. Mời bạn đọc tham khảo mẫu giấy mời họp phụ huynh cuối kỳ dưới đây:

PHÒNG GD&ĐT…
Trường…
————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————

GIẤY MỜI HỌP PHỤ HUYNH

Kính gửi: Quý phụ huynh học sinh

Trân trọng kính mời quý phụ huynh đến tham gia buổi Họp phụ huynh ….. năm học 20… - 20…..

Thời gian: ………, ngày ………………..

Địa điểm: Trường ……………………….

Cuộc họp được tiến hành giữa giáo viên chủ nhiệm, giáo viên …….và trưởng ban cha mẹ học sinh với từng phụ huynh nhằm có nhiều thời gian và thuận lợi để trao đổi cụ thể những ưu điểm cần được phát huy và những hạn chế cần được khắc phục kịp thời trong quá trình học tập và sinh hoạt của từng học sinh tại trường ………

Qua cuộc họp này nhà trường rất mong muốn quý phụ huynh đóng góp thêm những ý kiến liên quan đến chương trình học và dịch vụ của nhà trường để nhà trường tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng đào tạo.

Rất mong quý phụ huynh đi họp đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng,

…….., ngày … tháng …. năm ….
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

3. Giấy mời họp phụ huynh học sinh cá biệt

Giấy mời họp phụ huynh học sinh cá biệt là mẫu giấy mời được soạn thảo bởi cô giáo chủ nhiệm, nhà trường để mời phụ huynh đến họp về trường hợp học sinh cá biệt. Khác với mẫu giấy mời họp phụ huynh cuối kì là mẫu giấy mời phụ huynh cuối kì được gửi vào kết thúc cuối kỳ 1 và kỳ 2 của năm học, đây là các kỳ họp phụ huynh định kỳ theo lịch công tác của Nhà trường đề ra.

Còn mẫu giấy mời họp phụ huynh học sinh cá biệt là mẫu giấy mời riêng những phụ huynh có con em là học sinh cá biệt, mẫu giấy được mời khi giáo viên chủ nhiệm và nhà trường thấy mức độ vi phạm của học sinh cần phải được phối hợp giữa Nhà trường và phụ huynh để đưa ra giải pháp tốt nhất, do vậy, mẫu giấy này không có lịch cố địch và có thể được gửi bất cứ thời điểm nào trong năm học.

Mời bạn đọc tham khảo giấy mời họp phụ huynh học sinh cá biệt sau đây:

PHÒNG GD&ĐT .........
TRƯỜNG .....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY MỜI
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH

Trân trọng kính mời Ông (Bà) ........................................................................

Là phụ huynh học sinh: .................................... Lớp: ............ Trường ..........

Đến họp phụ huynh học sinh cá biệt năm học ..............................................

Thời gian: ................., thứ ............. ngày ......... tháng ................... năm ......

Địa điểm: Tại văn phòng trường ...................................................................

Nội dung:

- Để nghe thông báo về kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.

- Bàn biện pháp và cam kết phối hợp cùng nhà trường quan tâm giáo dục HS.

Đề nghị các Ông (Bà) đến đúng giờ để buổi họp thành công!

............., ngày...tháng...năm...

TL. HIỆU TRƯỞNG
Giáo viên chủ nhiệm

4. Hướng dẫn viết giấy mời họp phụ huynh

Mẫu giấy mời họp phụ huynh có thể được soạn thảo dưới hình thức đánh máy hoặc viết tay, tuy nhiên dù hình thức nào thì vẫn phải đảm bảo các nội dung sau:

- Quốc hiệu, tiêu ngữ cùng thông tin của Phòng giáo dục và đào tạo, tên trường học;

- Ngày tháng năm thực hiện giấy mời;

- Trân trọng kính mời phụ huynh em nào? Lớp mấy?

- Mục đích mời là gì?

- Thời gian là khi nào?

- Địa điểm tổ chức ở đâu?

- Mong muốn các vị phụ huynh có mặt đầy đủ và đúng giờ để buổi họp đạt kết quả tốt;

- Lời cảm ơn và tên giáo viên chủ nhiệm/hiệu trưởng.

Như vậy, trên đây là các mẫu giấy mời họp phụ huynh phổ biến nhất, mời bạn đọc tham khảo các văn bản khác tại mục Biểu mẫu. 

Các bài viết liên quan: 

Đánh giá bài viết
2 2.256
0 Bình luận
Sắp xếp theo