Mẫu giấy mời họp phụ huynh học sinh cá biệt

Giấy mời họp phụ huynh học sinh cá biệt

Giấy mời họp phụ huynh học sinh cá biệt là mẫu giấy mời được lập ra để mời phụ huynh học sinh tới tham dự buổi họp học sinh cá biệt. Mẫu giấy mời nêu rõ thông tin của học sinh, thông tin của phụ huynh, thời gian và địa điểm họp... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy mời tại đây.

Nội dung cơ bản của giấy mời họp phụ huynh học sinh cá biệt như sau:

PHÒNG GD&ĐT ..........

TRƯỜNG .....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY MỜI

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH

Trân trọng kính mời Ông (Bà) ........................................................................

Là phụ huynh học sinh: .................................... Lớp: ............ Trường ..........

Đến họp phụ huynh học sinh cá biệt năm học ..............................................

Thời gian: ................., thứ ............. ngày ......... tháng ................... năm ......

Địa điểm: Tại văn phòng trường ...................................................................

Nội dung:

- Để nghe thông báo về kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.

- Bàn biện pháp và cam kết phối hợp cùng nhà trường quan tâm giáo dục HS.

Đề nghị các Ông (Bà) đến đúng giờ để buổi họp thành công!

............., ngày...tháng...năm...

TL. HIỆU TRƯỞNG

Giáo viên chủ nhiệm

Giấy mời họp phụ huynh học sinh cá biệt

Giấy mời họp phụ huynh học sinh cá biệt

Đánh giá bài viết
1 1.258
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo