Mẫu giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hợp tác xã

Mẫu giấy biên nhận về việc hồ sơ đăng ký hợp tác xã

Mẫu giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hợp tác xã là mẫu giấy được lập ra để ghi chép về việc biên nhận hồ sơ đăng ký hợp tác xã. Mẫu được ban hành theo Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hợp tác xã

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ
HỢP TÁC XÃ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ..........
Mã hồ sơ:……….

ngày tháng năm ……

GIẤY BIÊN NHẬN
Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Cơ quan đăng ký hợp tác xã:

Địa chỉ trụ sở:

Điện thoại:…………………………………… Fax:

Email: …………………………………… Website:

Ngày …./…./…. đã nhận của Ông/Bà

Căn cước công dân/chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ chứng thực cá nhân khác) số:……………………………………………………………………………………

Địa chỉ:

Điện thoại: …………………………………… Fax:

Email: ………………………………………… Website:

01 bộ hồ sơ số…………………………………… về việc

Hồ sơ bao gồm:

STT

Tên tài liệu

1

……………………………………

2

……………………………………

Trường hợp hợp tác xã nộp hồ sơ đăng ký thành lập mới hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã thì ghi:

…………………………………… (tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) hẹn Ông/Bà ngày …./…./…… liên hệ với …………………………………… (tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp hợp tác xã nộp hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã thì ghi:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của hợp tác xã, thông tin thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã của hợp tác xã sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký hợp tác xã.

NGƯỜI NỘP
(Ký và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Ký, ghi họ tên)

Mẫu giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hợp tác xã

Mẫu giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hợp tác xã

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 35
0 Bình luận
Sắp xếp theo