Mẫu đơn xin thành lập câu lạc bộ nghệ thuật

Mẫu đơn xin được thành lập câu lạc bộ nghệ thuật

Mẫu đơn xin thành lập câu lạc bộ nghệ thuật là mẫu đơn được lập ra để ghi chép về việc được thành lập câu lạc bộ nghệ thuật. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, thông tin về câu lạc bộ nghệ thuật. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin được thành lập câu lạc bộ nghệ thuật

Mẫu đơn xin thành lập câu lạc bộ nghệ thuật

Mẫu đơn xin thành lập câu lạc bộ nghệ thuật thường được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được thành lập câu lạc bộ nghệ thuật.

Mẫu đơn xin thành lập câu lạc bộ nghệ thuật gồm những nội dung:

+ Thông tin người làm đơn

+ Nội dung xin thành lập

+ Thông tin câu lạc bộ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 436
0 Bình luận
Sắp xếp theo