Mẫu đơn xin mua biên lai

Mẫu đơn xin được mua biên lai

Mẫu đơn xin mua biên lai là mẫu đơn được lập ra để xin được mua biên lai. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, thông tin về việc mua biên lai... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin được mua biên lai

Mẫu đơn xin mua biên lai

Biên lai là giấy được người nhận ghi lại cho người giao nộp để xác nhận số tiền, vật nào đó đã được giao.

Mẫu đơn xin được mua biên lai được cá nhân, tổ chức lập ra để xin được mua giấy biên lai.

Mẫu đơn xin được mua biên lai gồm các nội dung:

+ Thông tin người làm đơn

+ Thông tin về hàng hóa mua

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 109
0 Bình luận
Sắp xếp theo