Mẫu đơn xin dự thi liên thông lên đại học từ trung cấp

Đơn xin dự thi tuyển sinh liên thông đại học

Mẫu đơn xin dự thi liên thông lên đại học từ trung cấp được hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải là biểu mẫu điền thông tin và nguyện vọng liên thông lên đại học để làm hồ sơ thi tuyển liên thông lên đại học. Mời các bạn tham khảo.

Quyết định 18/2017/QĐ-TTg quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

Thông tư sửa đổi quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học số 08/2015/TT-BGDĐT

Mẫu đơn xin dự thi liên thông lên đại học từ trung cấp

Mời các bạn theo dõi Mẫu đơn xin dự thi liên thông lên đại học từ trung cấp bản text:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.................., ngày ... tháng ... năm 20...

ĐƠN XIN DỰ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 20.......
(LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP)

Kính gửi: Trường Đại học ..............................................

Họ và tên: .................................................................... Dân tộc: ........................................

Ngày sinh: ................................................................... Nam (Nữ) ......................................

Nơi sinh: ...........................................................................................................................

Quê quán: .........................................................................................................................

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam ............................... ngày chính thức ............................

Địa chỉ cơ quan công tác hiện nay ......................................................................................

........................................................................................................................................

Điện thoại: Nhà riêng: ......................................... Di động: .................................................

Cơ quan: .........................................................................................................................

Ngành đăng ký dự thi: ......................................................................................................

Hình thức đào tạo: ...........................................................................................................

Chuyên ngành tốt nghiệp trung cấp: ..................................................................................

Nơi tốt nghiệp: ................................................................................................................

Năm cấp chứng chỉ đào tạo Bổ túc ngành dự thi: ..............................................................

Nơi cấp chứng chỉ: .........................................................................................................

Vào biên chế nhà nước ngày tháng năm ..........................................................................

Ký hợp đồng dài hạn ngày tháng năm .............................................................................

Khi cần báo tin cho: .......................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Tôi xin đảm bảo những điều ghi trong đơn là đúng sự thật, tự nguyện đăng ký dự thi tuyển sinh đại học liên thông hệ vừa làm vừa học và cam kết thực hiện đúng quy chế đào tạo của nhà nước và Bộ Giáo Dục & Đào tạo, các quy định của nhà trường sau khi được công nhận trúng tuyển.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN


Người dự tuyển
( Ký tên)

Đánh giá bài viết
1 3.568
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo