Mẫu đơn tố cáo bôi nhọ danh dự người khác

Mẫu đơn tố cáo về hành vi bôi nhọ danh dự người khác là gì? Mẫu đơn tố cáo về hành vi bôi nhọ danh dự người khác gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Định nghĩa mẫu đơn tố cáo bôi nhọ danh dự người khác là gì?

Mẫu đơn tố cáo bôi nhọ danh dự người khác là mẫu đơn được lập ra để tố cáo về hành vi bôi nhọ danh dự người khác. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung tố cáo...

2. Mẫu đơn tố cáo hành vi bôi nhọ danh dự người khác

Mẫu đơn tố cáo bôi nhọ danh dự người khác

Mẫu đơn tố cáo bôi nhọ danh dự người khác là mẫu đơn được cá nhân lập ra để tố cáo về việc bôi nhọ danh dự người khác.

Mẫu đơn tố cáo bôi nhọ danh dự người khác nêu rõ:

Thông tin người làm đơn

Nội dung tố cáo

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.584