Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô là gì? Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô là gì?

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin giấy phép... Mẫu được ban hành theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …..…..

….., ngày ….. tháng ….. năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Tên doanh nghiệp ………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………..………………………….

Điện thoại:…………………………. Fax:…………….. Email: …………….……….

Người liên hệ:………….. Chức danh:…………….. Điện thoại: …………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) số………… do………………………… cấp ngày... tháng ... năm ...

Căn cứ Nghị định số /2017/NĐ-CP ngày tháng năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô;

1. Đề nghị Bộ Công Thương xem xét cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô cho các loại ô tô sau:

Loại

Nhãn hiệu

Chưa qua sử dụng

Đã qua sử dụng

Ghi chú

1. Ô tô con

2. Ô tô khách

3. Ô tô tải

2. Hồ sơ kèm theo:……………………………………………………………………

(Tên doanh nghiệp) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

Công ty chúng tôi cam kết các sản phẩm do Công ty nhập khẩu theo Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô (nếu được Bộ Công Thương cấp) từ Nhà sản xuất…… địa chỉ tại .... sẽ không có phần mềm thiết bị định vị chứa bản đồ vi phạm chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chúng tôi hiểu rõ và đồng ý rằng việc vi phạm cam kết trên đây, bất kể vì lý do chủ quan hay khách quan, có thể dẫn tới việc tạm dừng hiệu lực hoặc thu hồi Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô do Bộ Công Thương cấp cho Công ty chúng tôi.”./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6
0 Bình luận
Sắp xếp theo