Mẫu đơn đề nghị áp dụng công nghệ mới vào sản xuất

Mẫu đơn đề nghị về việc áp dụng công nghệ mới vào sản xuất

Mẫu đơn đề nghị áp dụng công nghệ mới vào sản xuất là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc áp dụng công nghệ mới vào sản xuất. Mẫu nêu rõ thông tin của người đề nghị, công nghệ xin được áp dụng... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn đề nghị về việc áp dụng công nghệ mới vào sản xuất

Mẫu đơn đề nghị áp dụng công nghệ mới vào sản xuất

Mẫu đơn đề nghị áp dụng công nghệ mới vào sản xuất là mẫu đơn đề nghị được cá nhân lập ra để xin được áp dụng công nghệ mới vào sản xuất để đạt hiệu quả cao trong công việc.

Mẫu đơn đề nghị áp dụng công nghệ mới vào sản xuất nêu rõ:

Thông tin người làm đơn

Nội dung đề nghị

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 15
0 Bình luận
Sắp xếp theo