Mẫu danh sách học sinh, sinh viên liên quan đến tệ nạn ma túy

Mẫu ghi chép danh sách học sinh, sinh viên liên quan đến tệ nạn ma túy

Mẫu ghi chép danh sách học sinh, sinh viên liên quan đến tệ nạn ma túy là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách về số học sinh, sinh viên có liên quan đến tệ nạn ma túy. Mẫu danh sách nêu rõ thông tin của học sinh, sinh viên... Mẫu được ban hành theo Quyết định 58/2007/QĐ-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu ghi chép danh sách học sinh, sinh viên liên quan đến tệ nạn ma túy như sau:

Danh sách học sinh, sinh viên liên quan đến tệ nạn ma tuý

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Dân tộc

Hình thức liên quan

Hình thức xử lý

Ngày, tháng xử lý

Sử dụng

Tàng trữ

Buôn bán

Nghỉ học cai nghiện

Đình chỉ

Buộc thôi học

Truy cứu hình sự

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

SV 1

2

SV 2

...

......

Mẫu ghi chép danh sách học sinh, sinh viên liên quan đến tệ nạn ma túy

Mẫu ghi chép danh sách học sinh, sinh viên liên quan đến tệ nạn ma túy

Đánh giá bài viết
1 37
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo