Mẫu danh sách giáo viên giảng dạy

Mẫu ghi chép danh sách giáo viên giảng dạy

Mẫu ghi chép danh sách giáo viên giảng dạy là mẫu danh sách được lập ra để ghi chép về danh sách giáo viên tham gia giảng dạy. Mẫu nêu rõ thông tin của giáo viên, số giờ giảng dạy... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu ghi chép danh sách giáo viên giảng dạy như sau:

DANH SÁCH GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

TT

HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN

GIẢNG DẠY MÔN HỌC/ MÔ-ĐUN

SỐ GIỜ GIẢNG DẠY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mẫu ghi chép danh sách giáo viên giảng dạy

Mẫu ghi chép danh sách giáo viên giảng dạy

Đánh giá bài viết
1 363
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo