Mẫu danh sách giảng viên, giáo viên dạy nghề

Mẫu định dạng danh sách giảng viên, giáo viên dạy nghề

Mẫu định dạng danh sách giảng viên, giáo viên dạy nghề là mẫu được lập ra để lên danh sách về giảng viên, giáo viên dạy nghề. Mẫu nêu rõ thông tin của giảng viên, giáo viên, trình độ chuyên môn... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu định dạng danh sách giảng viên, giáo viên dạy nghề như sau:

(Tên cơ sở đào tạo)
………………………

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN, NGƯỜI DẠY NGHỀ

TT

Họ tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn, chức danh khoa học

Số năm, tháng đã làm việc, giảng dạy

Giảng dạy MĐ, MH

Đơn vị công tác

.............., ngày...tháng...năm...

Hiệu trưởng/Giám đốc

Mẫu định dạng danh sách giảng viên, giáo viên dạy nghề

Mẫu định dạng danh sách giảng viên, giáo viên dạy nghề

Đánh giá bài viết
1 232
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo