Mẫu danh sách điều chỉnh tăng giảm đối tượng mua thẻ BHYT nhân dân xã 135

Mẫu danh sách ghi chép điều chỉnh tăng giảm đối tượng mua thẻ BHYT nhân dân xã 135

Mẫu danh sách ghi chép điều chỉnh tăng giảm đối tượng mua thẻ BHYT nhân dân xã 135 là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách về việc ghi chép điều chỉnh tăng giảm đối tượng mua thẻ BHYT nhân dân xã 135. Mẫu nêu rõ danh sách các đối tượng mua thẻ bảo hiểm... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu danh sách ghi chép điều chỉnh tăng giảm đối tượng mua thẻ BHYT nhân dân xã 135 như sau:

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH TĂNG (GIẢM) ĐỐI TƯỢNG MUA THẺ BHYT NHÂN DÂN XÃ 135 NĂM 20…

Xã, phường, thị trấn: …………………………..

STT

Họ và tên

Tháng năm sinh

Dân tộc

Nơi cư trú

Nơi đăng ký KCB

Lý do tăng (giảm)

Nam

Nữ

Tổng số: ……………………………………………….. đối tượng đề nghị tăng (giảm).

.........., ngày...tháng...năm...

Người lập danh sách
(ký, ghi rõ họ tên)

Xét duyệt của UBND xã, phường, thị trấn
(ký, đóng dấu)

Mẫu danh sách ghi chép điều chỉnh tăng giảm đối tượng mua thẻ BHYT nhân dân xã 135

Mẫu danh sách ghi chép điều chỉnh tăng giảm đối tượng mua thẻ BHYT nhân dân xã 135

Đánh giá bài viết
1 25
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo