Mẫu danh sách cử dự thi kiểm sát viên

Mẫu danh sách cử dự thi kiểm sát viên là gì? Mẫu danh sách cử dự thi kiểm sát viên gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu danh sách cử dự thi kiểm sát viên là gì?

Mẫu danh sách cử dự thi kiểm sát viên là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách về cử dự thi kiểm sát viên. Mẫu nêu rõ danh sách cử dự thi...

2. Mẫu danh sách cử dự thi kiểm sát viên

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
VIỆN KSND TỈNH….

DANH SÁCH CỬ DỰ THI KIỂM SÁT VIÊN NĂM 2019

(Kèm theo Tờ trình số …/TTr-VKS ngày tháng năm 2019 của VKSND tỉnh…)

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ

Lý luận chính trị

Giữ ngạch hiện hưởng từ ngày, tháng, năm

Thời gian làm công tác pháp luật

Từ 2016-2018 HTTNV trở lên

Chức danh - Chức năng

Đơn vị công tác (Phòng hoặc huyện ?)

Đăng ký thi theo chỉ tiêu của Tỉnh (Huyện)

Đăng ký dự thi theo khối

Ghi chú

Nam

Nữ

Cử nhân luật

Nghiệp vụ kiểm sát

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I

Dự thi Kiểm sát viên cao cấp:

1

2

3

II

Dự thi Kiểm sát viên trung cấp:

1

2

III

Dự thi Kiểm sát viên sơ cấp:

1

2

Đề nghị thực hiện theo đúng mẫu không thêm bớt cột

Mẫu danh sách cử dự thi kiểm sát viên

Mẫu danh sách cử dự thi kiểm sát viên

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 15
0 Bình luận
Sắp xếp theo