Mẫu danh sách các cơ sở y tế thụ hưởng bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Mẫu danh sách các cơ sở y tế thụ hưởng bảo lãnh thực hiện hợp đồng là gì? Mẫu bản danh sách gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu danh sách các cơ sở y tế thụ hưởng bảo lãnh thực hiện hợp đồng là gì?

Mẫu danh sách các cơ sở y tế thụ hưởng bảo lãnh thực hiện hợp đồng là mẫu bản danh sách được lập ra để ghi chép về các cơ sở y tế thụ hưởng bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Mẫu nêu rõ danh sách của các cơ sở y tế thụ hưởng... Mẫu được ban hành theo Thông tư 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế.

2. Mẫu danh sách các cơ sở y tế thụ hưởng bảo lãnh thực hiện hợp đồng

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ Y TẾ THỤ HƯỞNG BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

(Kèm theo bảo lãnh thực hiện hợp đồng số………. ngày ……………… của Ngân hàng …………..)

STT

Mã CSKCB

Tên CSKCB

Tên tỉnh/TP

Giá trị trúng thầu được phân bổ (VNĐ)

Giá trị bảo lãnh (VNĐ)

1

2

3

Tổng

Mẫu danh sách các cơ sở y tế thụ hưởng bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Mẫu danh sách các cơ sở y tế thụ hưởng bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
0 Bình luận
Sắp xếp theo