Mẫu đánh giá về kỹ thuật của hồ sơ dự thầu qua mạng sử dụng các tiêu chí đánh giá

Mẫu đánh giá về kỹ thuật của hồ sơ dự thầu qua mạng sử dụng các tiêu chí đánh giá là gì? Mẫu đánh giá gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đánh giá về kỹ thuật của hồ sơ dự thầu qua mạng sử dụng các tiêu chí đánh giá là gì?

Mẫu đánh giá về kỹ thuật của hồ sơ dự thầu qua mạng sử dụng các tiêu chí đánh giá là mẫu bản đánh giá được lập ra để đánh giá về kỹ thuật của hồ sơ dự thầy qua mạng sử dụng các tiêu chí đánh giá. Mẫu nêu rõ nội dung đánh giá, kết quả đánh giá...

2. Mẫu đánh giá về kỹ thuật của hồ sơ dự thầu qua mạng sử dụng các tiêu chí đánh giá

ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

(Sử dụng tiêu chí đánh giá “đạt”, “không đạt”)

E-HSDT của nhà thầu_________

Stt

Nội dung đánh giá(1)

Kết quả đánh giá (2)

Nhận xét của chuyên gia

Ghi chú

Đạt

Chấp nhận được

Không đạt

KẾT LUẬN (3)

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Theo quy định trong E-HSMT.

(2) Đối với từng nội dung đánh giá, nếu được đánh giá là "đạt" hoặc "chấp nhận được" hoặc "không đạt" thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng và nêu rõ lý do tại cột Nhận xét của chuyên gia.

(3) E-HSDT được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo quy định trong E-HSMT.

Mẫu đánh giá về kỹ thuật của hồ sơ dự thầu qua mạng sử dụng các tiêu chí đánh giá

Mẫu đánh giá về kỹ thuật của hồ sơ dự thầu qua mạng sử dụng các tiêu chí đánh giá

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 138
0 Bình luận
Sắp xếp theo