Mẫu công văn đề nghị cấp sổ định mức của cá nhân

Mẫu công văn đề nghị cấp sổ định mức của cá nhân

Mẫu công văn đề nghị cấp sổ định mức của cá nhân là mẫu công văn được cá nhân người lao động gửi tới Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao hoặc Cục Hải quan đề nghị về việc cấp sổ định mức miễn thuế cho cá nhân đó. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu công văn đề nghị cấp sổ định mức cá nhân tại đây.

Mẫu công văn đề nghị cấp sổ định mức của tổ chức

Mẫu công văn đề nghị hoàn thuế xuất, nhập khẩu

Mẫu đơn đề nghị giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Mẫu công văn đề nghị cấp sổ định mức của cá nhân

Mẫu công văn đề nghị cấp sổ định mức của cá nhân

Nội dung cơ bản của mẫu công văn đề nghị cấp sổ định mức của cá nhân như sau:

Mẫu số 02

Kính gửi:

Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao hoặc

Cục Hải quan tỉnh, thành phố....................

Tên cơ quan: ...........................................................................................................

Đề nghị Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao hoặc Cục Hải quan tỉnh, thành phố cấp sổ định mức miễn thuế cho ông/bà: .......

Chứng minh thư ngoại giao/công vụ hoặc giấy phép lao động số: ........ ngày cấp ........../......./.............

Nơi cấp: ..................................................................................................................

Có giá trị đến ngày:........../......../...........

Cơ quan công tác: ....................................................................................................

Số điện thoại: ..................................; số fax: ............................................................

Cơ quan ................ kính đề nghị Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao hoặc Cục Hải quan tỉnh, thành phố................ thực hiện cấp sổ định mức miễn thuế cho ông/bà ........theo quy định hiện hành./.

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ
(Ký tên, đóng dấu)
Đánh giá bài viết
1 287
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo