Mẫu biên bản nghiệm thu sân bay

Mẫu biên bản về việc nghiệm thu sân bay

Mẫu biên bản nghiệm thu sân bay là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu sân bay. Mẫu nêu rõ thời gian địa điểm lập biên bản, nội dung nghiêm thu... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Biên bản nghiệm thu sân bay

Mẫu biên bản nghiệm thu sân bay

Mẫu biên bản nghiệm thu sân bay là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu sân bay.

Mẫu biên bản nghiệm thu sân bay nêu rõ:

Thông tin các bên tham gia nghiệm thu

Nội dung nghiệm thu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 16
0 Bình luận
Sắp xếp theo