Mẫu biên bản kiểm tra nhà bếp

Mẫu biên bản kiểm tra nhà bếp nhằm kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn của các trường học có đảm bảo không. Mẫu lập ra trước sự chứng kiến của đại diện ban thanh tra và đại diện nhà trường. Mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu biên bản kiểm tra nhà bếp số 1

Mẫu biên bản kiểm tra nhà bếp

TRƯỜNG MẦM NON............

BAN THANH TRA NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

KIỂM TRA NHÀ BẾP CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN

Năm học...........

Thời gian: Từ ….. h …. phút, ngày …. tháng …. năm …….

Địa điểm: Tại Trường mầm non Xuân Dương

Thành phần tham dự:

1. Ban thanh tra nhân dân gồm có:

- Bà: ...........Trưởng ban

- Bà ............ Ủy viên

- Bà................Ủy viên

2. Đại diện nhà trường và bộ phận chức năng:

- Bà: ........... Hiệu trưởng

- Bà ........ P.Hiệu trưởng

- Bà ...............Trưởng bếp

3. Thời gian, địa điểm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Nội dung kiểm tra:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. Kết quả kiểm tra:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

THAY MẶT TỔ NHÀ BẾP

THƯ KÍ

TRƯỞNG BAN TTND

XÁC NHẬN CỦA

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

2. Mẫu biên bản kiểm tra nhà bếp số 2

TRƯỜNG………………….

BAN THANH TRA NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA NHÀ BẾP

Năm học……………

Thời gian: Từ ….. h …. phút, ngày …. tháng …. năm …….

Địa điểm: Tại Trường…………………………………………..

Thành phần tham dự:

1. Ban thanh tra nhân dân gồm có:

- Ông (Bà)…………………………………………………………………………………..

- Ông (Bà)…………………………………………………………………………………..

- Ông (Bà)…………………………………………………………………………………..

2. Đại diện nhà trường và bộ phận chức năng:

- Bà:…………………………………………………………………………….Hiệu trưởng

- Bà……………………………………………………………………………P.Hiệu trưởng

- Bà………………………………………………………………………………Trưởng bếp

* Nội dung: Kiểm tra nhà bếp và môi trường lớp nhóm

1/ Nhà bếp:

- Ca trực sớm đúng thời gian, chấp hành tốt đồng phục của nhà trường.

- Vệ sinh trong và ngoài nhà bếp gọn gàng, sạch sẽ.

- Dụng cụ nhà bếp để đúng nơi quy định

- Có lưu mẫu thức ăn,

- Thực hiện tiếp phẩm theo quy trình, có nhận xét của người tiếp phẩm.

- Thực phẩm tươi ngon, cân đúng số lượng, hóa đơn hợp lệ.

2/ Kiểm tra lớp nhóm:

- Ưu điểm;

+ Giáo viên đón trẻ thân mật với trẻ và phụ huynh, có sổ thuốc cho phụ huynh gởi thuốc, cháu được vui chơi đồ chơi nhẹ trong lớp.

+ Lớp vệ sinh sạch sẽ, trang trí theo chủ đề, đồ dùng ngăn nắp gọn gàng, thùng, ca uống nước của trẻ vệ sinh tốt.

+ Giờ ăn cô đeo khẩu trang, động viên trẻ ăn, thân thiện với trẻ. Thức ăn chia hết, đủ.

- Khuyết điểm:

+ Lớp M1: Cô chưa chú ý nhắc trẻ đi rửa tay trước khi vào lớp. Bảng thông báo chưa dán kịp thời, bảng bé ngoan không có cờ ( Thứ 6). Góc nghệ thuật tạo hình không có sản phẩm của trẻ, đồ dùng đồ chơi trong lớp sắp xếp chưa gọn gàng.

+ Lớp M2: Cô chưa nhắc trẻ đi rửa tay trước khi vào lớp, nhà vệ sinh còn có cơm và tô trong bồn rửa tay, bàn phía sau lớp chưa gọn gàng. Bảng bé ngoan ngày thứ 6 mới cắm được 2 cờ, không có cờ tổ, Thông báo chưa thay đổi kịp thời.

+ Lớp C1: Góc chủ đề chưa phong phú, 1 số bảng biểu bị mất dấu chưa bổ sung ( góc thời sự)

+ Lớp C2: Một số bảng biểu còn thiếu dấu (góc XD, NTTH,HTTV)

+ Lá 1: Còn sót một vài cháu chưa rửa tay khi đến lớp, Chưa có khăn vào bàn ăn, ( Gv phản hồi vì nhà bếp không phát dĩa)

+ Lá 2: Còn sót một vài cháu chưa rửa tay khi đến lớp.

+ Lá 3; Phía trước VS còn một ít rác, có 1 quạt cánh đang còn dơ.

+ Lá 4; Còn 1 số cháu khi chơi còn chạy nhảy, phía trước lớp còn một ít rác.

+ Nhóm 1; Lớp đang còn màng nhện, quạt còn dơ.

+ Nhóm 3-4: Quạt còn dơ.

Biên bản được thông qua tất cả giáo viên, toàn thể đều thống nhất và ký vào biên bản.

Tổ trưởngThư ký

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 20.970
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo