Mẫu biên bản góp ý giờ dạy

Mẫu biên bản góp ý của tổ chuyên môn

Mẫu biên bản góp ý giờ dạy là một trong số những mẫu biên bản được ứng dụng khá phổ biến hiện nay với các công việc ghi chép và góp ý về công tác giảng dạy chuyên môn của các thầy cô giáo. Mẫu biên bản góp ý này sẽ hỗ trợ công tác dự giờ trở nên hiệu qủa hơn và có những thông tin góp ý hữu ích nhất.

BIÊN BẢN GÓP Ý GIỜ DẠY

TỔ:.......................

Vào hồi,.........giờ ......phút,.......ngày........tháng...........năm

Tại phòng chuyên môn của Tổ ............., với sự có mặt của...............giáo viên, tiến hành góp ý giờ dạy của đ/c:

.......................................................................................................................................

Tên bài dạy:…………………………………………………………………………..............

Tiết dạy:……….Lớp:…….., ngày dạy:…………….........................................................

Giáo viên dự giờ:……………………………………………………………….……............

……………………………………………………………………………………….... ...........

NỘI DUNG GÓP Ý

1. Những ưu điểm chính:...............................................................................................

Về kế hoạch và tài liệu dạy học:....................................................................................

…………………………………………………………………………………………….........

Về tổ chức hoạt động học cho học sinh:

………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………....

Về hoạt động học của học sinh

………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………....

2. Những tồn tại hạn chế cần rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………....

3. Ý kiến của giáo viên được góp ý:

………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………..........................

4. Xếp loại giờ dạy:…………………………. Điểm TB:…………………………..............

Tổ Trưởng

Thư Ký

Mẫu biên bản góp ý giờ dạy

Mẫu biên bản góp ý giờ dạy

Đánh giá bài viết
1 1.738
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo