Mẫu biên bản giao nhận thẻ sinh viên

Mẫu biên bản bàn giao thẻ sinh viên

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu biên bản giao nhận thẻ sinh viên. Đây là mẫu sử dụng phổ biến tại các trường cao đẳng, đại học. Biên bản bao gồm thông tin bên nhận thẻ và bên giao thẻ sinh viên. Mời các bạn tham khảo.

Nội dug của mẫu biên bản giao nhận thẻ sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

BIÊN BẢN GIAO NHẬN THẺ SINH VIÊN

Hôm nay, ngày………tháng………..năm 20….. tại Phòng CT Chính trị và CT Sinh viên, chúng tôi gồm:

BÊN GIAO THẺ SINH VIÊN:

Ông (Bà):………………………………………………………………………

Chức vụ:………………………………………………………………………

Đại diện đơn vị:………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………………………...

BÊN NHẬN THẺ SINH VIÊN:

Ông (Bà):…………………………………………………………………………

Chức vụ:………………………………………………………………………….

Đại diện đơn vị:…………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………………………………..

Bên giao đã tiến hành bàn giao cho bên nhận tổng số: …………….chiếc thẻ sinh viên.

(Bằng chữ:………………………………………………………………………thẻ )

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

Mẫu biên bản giao nhận thẻ sinh viên

Mẫu biên bản giao nhận thẻ sinh viên

Đánh giá bài viết
5 517
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo