Mẫu biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương 2022

Mẫu biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương là mẫu biên bản được nhà trường lập ra và gửi tới địa phương để bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương. Mẫu biên bản nêu rõ số học sinh bàn giao lại, thông tin bên nhận và bên bàn giao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương.

Khi năm học kết thức, ở các trường tiểu học, trung học cơ sở, các em học sinh sẽ được nhà trường bàn giao về các địa phương nơi cư trú để địa phương quản lý và thực hiện tổ chức sinh hoạt hè. Trong quá trình bàn giao đó không thể thiếu được Mẫu biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt hè để tổ chức cho các em sinh hoạt hè tại địa phương theo quy định. Dưới đây là các Mẫu biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt hè sử dụng phổ biến nhất hiện nay ở các nhà trường, các bạn có thể tải về để tiện sử dụng.

1. Mẫu biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương là gì?

Biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương là văn bản được nhà trường lập ra và gửi tới địa phương để bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương với nội dung nêu rõ số học sinh bàn giao lại, thông tin bên nhận và bên bàn giao.

2. Mục đích của biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương

Mục đích của biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương: Khi các trường học cho học sinh về địa phương nghỉ hè trong một thời gian theo quy định, nhà trường sẽ phải bàn giao học sinh cho từng địa phương nơi học sinh cư trú, địa phương sẽ tiếp nhận học sinh về sinh hoạt hè và tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho học sinh. Việc giao học sinh được các bên thực hiện qua biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương, biên bản nhằm mục đích ghi lại quá trình giao nhận của hai bên, hai bên xác nhận việc giao nhận và nội dung bàn giao liên quan đến việc sinh hoạt hè của học sinh.

Cách thức, hình thức tổ chức bàn giao học sinh, sinh viên phải được tiến hành chu đáo, thiết thực hiệu quả. Biên bản bàn giao cần nêu rõ trách nhiệm của gia đình, nhà trường và địa phương trong việc quản lý, giáo dục và tổ chức các hoạt động cho học sinh, sinh viên, học viên trong hè.

3. Biên bản bàn giao học sinh về địa phương số 1

HỘI ĐỒNG ĐỘI XÃ..........

LĐ TRƯỜNG..........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

......., ngày ........tháng .....năm.......

BIÊN BẢN BÀN GIAO HỌC SINH

Hôm nay vào hồi …..h ….. phút ngày ........tháng ........năm ........tại trường ...............

Chúng tôi gồm có:

  1. Ông ................. - Bí thư đoàn xã ............
  2. Ông.................- Hiệu trưởng nhà trường.
  3. .................... - Tổng phụ trách đội.

Căn cứ theo kế hoạch và nhiệm vụ năm học ............ Đến nay đã kết thúc năm học Liên đội trường ........ tiến hành bàn giao toàn bộ số học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã.........cho chính quyền địa phương.

Tổng số học sinh bàn giao là: ……… em (Có phiếu giới thiệu sinh hoạt hè cho từng học sinh kèm theo) kể từ ngày.............. đến hết ngày...........

Ban chấp hành Chi đoàn địa phương có trách nhiệm tổ chức cho các em sinh hoạt hè tại địa phương theo quy định và có đánh giá nhận xét cuối đợt sinh hoạt gửi lên nhà trường.

Biên bản đã được nhất trí thông qua và kết thúc vào hồi …..h …. phút cùng ngày . Biên bản được lập thành 2 bản có giá trị như nhau mỗi bên lưu một bản.

BÊN NHẬN BÀN GIAOBÊN BÀN GIAO

4. Biên bản bàn giao học sinh về địa phương số 2

Mẫu biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương như sau:

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN..........

TRƯỜNG TIỂU HỌC .............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----------------
........., ngày....tháng....năm...

BIÊN BẢN BÀN GIAO HỌC SINH

Hôm nay vào hồi .... giờ ...... phút ngày .... tháng .... năm ..... tại trường ........................

1. Ông (bà) ............................................. - ................................................................

2. Ông (bà) ............................................ - ..................................................................

3. Ông (bà) ......................................... - .....................................................................

Căn cứ theo kế hoạch và nhiệm vụ năm học ................... Đến nay đã kết thúc năm học Liên đội trường tiểu học .................. tiến hành bàn giao toàn bộ số học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thị trấn .......................... cho chính quyền địa phương.

Tổng số học sinh bàn giao là: ........... em (Có phiếu giới thiệu sinh hoạt hè cho từng học sinh kèm theo) kể từ ngày ............ đến hết ngày ...............

Ban chấp hành Chi đoàn địa phương có trách nhiệm tổ chức cho các em sinh hoạt hè tại địa phương theo quy định và có đánh giá nhận xét cuối đợt sinh hoạt gửi lên nhà trường.

Biên bản đã được nhất trí thông qua và kết thúc vào hồi .... giờ ..... phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 2 bản có giá trị như nhau mỗi bên lưu một bản.

BÊN NHẬN BÀN GIAOBÊN BÀN GIAO

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 27.924
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo