Mẫu báo cáo tổng kết năm học của tổ chuyên môn trường THCS

Mẫu báo cáo tổng kết của tổ chuyên môn trường THCS là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo tổng kết những hoạt động trong năm học qua của tổ chuyên môn. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin của tổ chuyên môn, nội dung báo cáo... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Mẫu báo cáo tổng kết năm học của tổ chuyên môn số 1

TRƯỜNG ...........

TỔ CHUYÊN MÔN ....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

......, ngày...tháng...năm...

......., ngày .......tháng .....năm .....

BÁO CÁO TỔNG KẾT TỔ CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC............

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

1) Đội ngũ:

- Tổng số có 7/5 nữ, 100% đạt chuẩn đào tạo trở lên.

- Giáo viên: 6/4 nữ. Cán bộ quản lí:1/1 nữ.

- Trình độ chuyên môn: Đại học: 6

- Giáo viên làm công tác chủ nhiệm: 1

- Tay nghề: Giỏi 5

2) Thuận lợi:

- Các giáo viên có trình độ chuyên môn đều đạt chuẩn trở lên, có ý thức tự học, tự rèn trong chuyên môn cao, có lòng yêu nghề, yêu thương học sinh, có ý thức cố gắng học hỏi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.

- Có ý thức tự học tự bồi dưỡng phương pháp giảng dạy mới, tích cực vận dụng CNTT vào dạy học.

- Lãnh đạo nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong hoạt động giảng dạy của giáo viên.

3) Khó khăn:

- Tổ ghép nhiều bộ môn nên công việc quá nhiều, các hoạt động phong trào khá nhiều nên gv chưa có nhiều thời gian đầu tư nhiều vào chuyên môn.

- Kỹ năng sử dụng CNTT của giáo viên trong tổ vẫn còn hạn chế, chưa đồng đều.

- Trong tổ vẫn còn giáo viên chưa thực sự chủ động trong công việc chung cũng như của cá nhân.

B. ĐÁNH GIÁ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC

I/ Triển khai thực hiện các cuộc vận động và phòng trào thi đua:

1. Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng- đạo đức – phong cách Hồ Chí Minh.

- Tổ đã triển khai cho các thành viên trong tổ thông qua cuộc họp chuyên môn tháng ....năm ....., tiến hành cho các tổ viên chọn nội dung và đăng ký các nội dung đăng ký đã phù hợp với nội dung học tập năm .....và năm ......

- Các thành viên thực hiện nội dung đăng ký của các của mình

- Từng tháng hoặc 2 tháng 1 lần họp tổ chuyên môn đều có tổ chức kiểm điểm việc làm theo của các tổ viên. Tuy nhiên, phần kiểm điểm và góp ý chưa có chiều sâu

2. Cuộc vận động “Mỗi Thầy- Cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, gắn với cuộc vận động hai không.

Về thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Trong sinh hoạt tổ đã nêu gương những giáo viên có ý thức tự học, tự rèn, sáng tạo trong giảng dạy và giáo dục; đẩy mạnh chủ đề tư tưởng “Sống có trách nhiệm”. Tự học vi tính để soạn bài, làm điểm . Thể hiện sống có trách nhiệm, sáng tạo trong giảng dạy như Cô ........... ..Tăng cường phụ đạo học sinh yếu kém. Thể hiện tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu. Thể hiện cái tâm nghề nghiệp. Điển hình như cô........

Về cuộc vận động “Hai không” tổ đã thực hiện có hiệu quả tốt. Thực hiện thi học kỳ, kiểm tra định kỳ được tiến hành nghiêm túc.Công tác ra đề được bảo mật. Chấm điểm , cộng điểm chính xác. Không có hiện tượng tiêu cực và bệnh thành tích trong Giáo dục. Kết quả công việc được báo cáo thực, không chạy theo thành tích. Hiện tượng ngồi nhầm lớp cũng dần dần được khắc phục, hạn chế. Không có giáo viên nào vi phạm đạo đức nhà giáo.

3. Phong trào thi đua:

Với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Giáo viên đã chú trọng đến việc giáo dục học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách và rèn kỹ năng sống cho học sinh. Giáo viên, học sinh thường xuyên thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng mối quan hệ nhân văn thân thiện với môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, quan hệ giữa người và người và với bạn bè đồng nghiệp. Các em học sinh đã có ý thức trong việc bảo vệ cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường, giữ gìn vệ sinh trường lớp, trồng thêm cây cảnh . Giữ gìn trường em xanh ,sạch đẹp. Mỗi lớp chăm sóc 1 bồn hoa chậu cảnh. Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong học tập. Thường xuyên rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Tổ chức các hoạt động tập thể, vui tươi, lành mạnh: Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khoá theo chủ điểm tháng để các em tìm hiểu và tự tin trong học tập.

Các đợt thi đua, phát động của trường được các thành viên trong tổ hưởng ứng tích cực như: Xếp sách nghệ thuật, văn nghệ, nghi thức đội, hội thi giáo viên giỏi, tham gia hướng dẫn cuộc thi KHKT, ứng dụng CNTT

II. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

1. Công tác huy động và duy trì sĩ số: Đảm bảo tốt 100% ở lớp 9a.

2. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục trên cơ sở rà soát đánh giá chương trình SGK, chương trình giảm tải.

* Ưu điểm:

- Thực hiện tốt chương trình giảng dạy, không cắt xén, không đảo tiết sai qui định.

- Chấp hành tốt thời khóa biểu theo phân công của chuyên môn.

- Việc dạy thay giáo viên nghỉ, dạy bù chương trình đều thực hiện nghiêm túc.

- Các thành viên lên kế hoạch dạy học đầy đủ, đúng thời gian

- Thực hiện đúng qui định giảm tải.

* Nhược điểm:

3. Công tác đổi mới phương pháp dạy- học; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS theo chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học.

* Ưu điểm:

- Xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học; Đã tham gia tập huấn viết chủ đề dạy học, trong năm học tổ viết được 82 chủ đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ( Toán, lý, sinh, hóa,công nghệ); Trong các tiết học, HĐNGLL, sinh hoạt đội… giáo viên và GVCN luôn lồng ghép các nội dụng dạy học: Giáo dục nghề nghiệp, tiết kiện năng lượng, bảo vệ môi trường, làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống trong các môn học, trong hoạt động giáo dục khác một cách thường xuyên.

- Mỗi giáo viên luôn vận dụng PPDH tích cực, phối hợp và sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cự áp dụng cho tiết dạy nhờ đó chất lượng được nâng lên. Việc đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh được các giáo viên trong tổ chú trọng. Sử dụng nhiều hình thức đánh giá khác nhau như: Đánh giá qua hoạt động, đánh giá qua bài thuyết trình báo cáo, đánh giá vở ghi, vở bài tập…. Ngoài việc giáo viên đánh giá học sinh thì chú trọng việc các em đánh giá lẫn nhau và tự đánh giá của học sinh.

- Soạn giảng đúng PPCT mới, kiến thức chính xác, đúng trọng tâm, luôn bám chuẩn kiến thức kĩ năng, có tích hợp đầy đủ các nội dung giáo dục theo yêu cầu. Có nhiều giáo án tốt thể hiện rõ được kế hoạch lên lớp, hoạt động thầy trò, câu hỏi có hệ thống, thể hiện phẩm chất năng lực cần hướng đến, kỹ thuật giao nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ thể hiện rõ ràng, hấp dẫn, khoa học.

Giảng: + Truyền đạt đầy đủ, chính xác kiến thức trọng tâm, đúng phương pháp.

+ Vận dụng CNTT trong giảng dạy nhằm nâng cao hiệu quả dạy học.

+ Điều khiển học sinh hoạt động tích cực, phát huy tính tích cực chủ động của học sinh.

+ Ra vào lớp đúng giờ theo qui định.

Hoàn thành chương trình năm học đúng qui định.

Ra đề bám chuẩn và có đầy đủ các mức độ kiến thức, rèn được kĩ năng làm bài của học sinh, có thảo luận thống nhất đề kiểm tra giữa các giáo viên cùng bộ môn. Trong ra đề kiểm tra đã chú ý đến các câu hỏi phát triển năng lực phẩm chất cho học sinh. Chấm chữa đúng qui định, khách quan.

- Giáo viên trong tổ có ý thức sử dụng đồ dùng dạy học đặc trưng của bộ môn, máy tính, ti vi, ý thức bảo quản thiết bị tốt, có cập nhật sổ sách kịp thời. GV đã tích cực sử dụng ĐDDH, ứng dụng CNTT thường xuyên vào các tiết học,ứng dụng thường xuyên, có hiệu quả điển hình như: Thầy ..............

-Thực hiện đúng qui chế đánh giá, xếp loại HS: công bằng, chính xác, đúng theo thông tư 58 tạo động lực thúc đẩy việc học tập của HS

- Thực hiện hoạt động NGLL đối với lớp chủ nhiệm: 01 GVCN tích cực trong các hoạt động ngoại khóa.

- Giáo viên đã tích cực làm công tác phổ cập giáo dục ở địa bàn được phân công

- Các GV trong tổ tích cực chọn bài để dạy học theo chủ đề NCBH. Trong tổ thường xuyên thay đổi cách sinh hoạt chuyên môn trong tổ, các nhóm giáo viên lý –CN, nhóm Sinh – Hóa, Toán thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn.

- Việc sinh hoạt chuyên môn đã được thực hiện một cách thường xuyên ( 2 lần trên 1 tháng trừ đột xuất) trong hội họp đi sâu vào trao đổi chuyên môn, góp ý giờ dạy, hạn chế bớt tính sự vụ trong hội họp. Các nội dung đăng kí đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học: các giáo viên đều có đăng kí và thực hiện đổi mới phương pháp, tham gia tiết dạy thao giảng chuyên đề, NCBH, dạy theo chủ đề, đánh giá theo công văn 5555. Tổ chuyên môn đã kiểm tra công tác soạn giảng, kiểm tra toàn diện, kiểm tra đột xuất về giáo án và sử dụng đồ dùng dạy học, kiểm tra ra đề, chấm chữa, trả bài, kiểm tra quy chế, kiểm tra học bồi dưỡng thường xuyên, đánh giá học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh định kì.

- Các GV trong tổ tích cực chọn bài để dạy học theo chủ đề NCBH

- Tham gia sinh hoạt trên trang mạng trường học kết nối đầy đủ, tham gia sinh hoạt nhiều nhóm: .........................

- Tổ đã thực hiện dự được 12 tiết chuyên đề. Việc thực hiện chuyên đề trong giảng dạy một cách thường xuyên qua đó nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Các tiết chuyên đề đều thực hiện soạn giảng theo nghiên cứu bài học, được xây dựng và góp ý của tập thể tổ chuyên môn. Trong góp ý giờ dạy chú trọng đến hoạt động của học sinh và kỹ thuật giao nhiệm vụ, hướng dẫn trợ giúp của giáo viên.

- Về công tác kiểm tra nội bộ: được tổ quan tâm, đa dạng hóa hình thức kiểm tra, hiệu lực kiểm tra được thực thi tốt. Qua kiểm tra tổ đã đánh giá, nhận xét, góp ý, sửa sai… nhằm giúp tổ viên ngày càng hoàn thiện. Kiểm tra 4 lần/1 giáo viên; kiểm tra toàn diện được 3 người .......

Tổng số tiết ứng dụng của tổ trong năm học 910 tiết

Số tiết tham gia hoạt động chuyên môn trên trang mạng trường học kết nối 28 tiết;

Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và tham gia Cuộc thi KHKT dành cho học sinh ( số lượng 01, kết quả: Giải nhì cấp huyện)

Làm và sử dụng đồ dùng dạy học: Giáo viên việc sử dụng đồ dùng thường xuyên

Làm được 01 đồ dùng, hiệu quả chưa cao.

Thực hiện hoạt động NGLL đối với lớp chủ nhiệm: hoàn thành chương trình HĐNGLL

* Hạn chế:

- Hồ sơ của giáo viên vẫn còn nhiều điểm cần phải sửa chữa, rút kinh nghiệm.

- Một số giáo viên chưa đầu tư vào hồ sơ: giáo án trình bày chưa đẹp, một số tiết trình bày chưa khoa học, một số tiết còn sai lỗi chính tả. Một số tiết chưa thể hiện rõ phần định hướng phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh ở phần mục tiêu (Sinh, toán)

- Hệ thống câu hỏi chưa hay, còn vụn vặt, hoặc quá khó đối với học sinh. Một số tiết bao quát lớp chưa tốt, vì sợ mất thời gian nên chưa quan tâm nhiều đến đối tượng học sinh yếu, phân chia thời gian hợp lí. Cách tổ chức một số tiết học chưa cuốn hút.

- Vẫn còn một số lỗi khi ra đề (lỗi chính tả, lựa chọn đáp án trắc nghiệm, lỗi ma trận đề),

- Việc làm đồ dùng dạy học và sửa chữa hư hỏng chưa tích cực.

- Một số tiết dự giờ chưa thể hiện rõ các hoạt động của giáo viên học sinh, nhận xét còn chung chung, sơ sài chưa bám công văn 2559.

4. Công tác xây dựng hồ sơ sổ sách, kế hoạch. (Tổ, các cá nhân)

a. Hồ sơ tổ: Có đầy đủ các loại sổ, biên bản theo yêu cầu. kế hoạch xây dựng đầy đủ theo năm, tháng, tuần phù hợp với kế hoạch nhà trường và đặc trưng của tổ tự nhiên

b. Hồ sơ cá nhân:

- Sổ điểm: cập nhật điểm kịp thời, tiến độ lấy điểm đúng quy định, sửa chữa đúng quy chế.

- Sổ đầu bài: ghi chép đầy đủ.

- Hồ sơ: có đầy đủ theo qui định, cập nhật thường xuyên, thể hiện được các nội dung công việc của cá nhân.

- Giáo án: soạn đầy đủ theo đúng PPCT, bám chuẩn, theo mẫu qui định.

- Thực hiện đúng các văn bản chuyên môn của ngành quy định.

c/ Đánh giá việc sinh hoạt chuyên môn của tổ

- Tổ viên trong tổ sinh hoạt chuyên môn của tổ đầy đủ, nghiêm túc.

c/ Đánh giá việc thực hiện thông tin báo cáo

- Công tác thông tin báo cáo kịp thời, vẫn còn 1 số GV chậm so với kế hoạch đề ra.

5. Triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn:

- Các thành viên của tổ tham gia tập huấn các chuyên đề học trong năm học đầy đủ đã tập huấn lại tại PGD. Các thành viên khác của tổ cũng được tham gia tập huấn tại PGD. Tập huấn tin học: .......................

- Triển khai thực hiện chuyên đề: Trong năm học tổ tiếp thục thực hiện chuyên đề Rèn kĩ năng tự tin, thuyết trình, đánh giá cho học sinh trong tiết học và chuyên đề sử dụng khăn trãi bàn trong dạy học. Các tiết dạy khi thực hiện chuyên đề này đã dần giúp học sinh tự tin hơn, biết thuyết trình và có một số kĩ năng đánh giá ban đầu. Tuy nhiên do kĩ năng giao tiếp của học sinh còn hạn chế, năng lực học của một số em cũng hạn chế nên chuyên đề này chỉ mới bước có hiệu quả bước đầu.

Số tiết thao giảng chuyên đề: 12 tiết

6. Công tác bồi dưỡng HS giỏi - Phụ đạo xóa yếu-kém:

a/ Đánh giá các biện pháp giúp đỡ học sinh yếu, kém

- GV đã xây dựng kế hoạch phụ đạo, lập danh sách HS tham gia phụ đạo đúng đối tượng.

- Soạn giáo án nghiêm túc, theo dõi HS thường xuyên.

- Thực hiện nghiêm túc việc dạy phụ đạo theo lịch của trường. Ngoài ra một số giáo viên còn tổ chức phụ đạo thêm cho học sinh để nâng cao chất lượng ..................

- Ý thức tham gia học tập của HS còn hạn chế, lười học, đi học nhưng không chú ý vận dụng thực hành.

- Kết quả: phụ đạo 906 tiết; Hiệu quả xóa yếu chưa cao khá cao

- Biện pháp khắc phục: GVBM kết hợp chặt chẽ hơn với GVCN, phụ huynh để động viên nhắc nhở học sinh thường xuyên hơn, đi học đều hơn, gia đình quan tâm hơn, kiểm tra việc học bài ở nhà đối với con em.

b/ Đánh giá việc bồi dưỡng HSG:

- Tổ đã phân công giáo viên bồi dưỡng HSG ở khối lớp 9 đối với bộ môn Sinh....., toán .......... , Tin học.........., vật lý ...........; KHKT.............

- Nhìn chung các GV đều tích cực dạy BDHSG, hướng dẫn KHKT, tuy nhiên có một số môn như Vật lí, hóa học không có học sinh đăng kí học. Môn tin học có 03 giải cấp huyện ( 01 giải nhất, 01 giải 3, 01 giải khuyến khích); KHKT đạt giải nhì cấp huyện.

- Bồi dưỡng: 218 tiết

Thống kê chất lượng chất lượng bộ môn, chất lượng hai mặt giáo dục ( Đánh giá cụ thể so với chỉ tiêu đăng ký đầu năm của từng môn; so với cùng kỳ năm trước)

c/ Đánh giá chất lượng bộ môn của tổ:

- GV của tổ tích cực, nhiệt tình trong công tác giảng dạy:

- Điểm thi nhìn chung khá cao. Chất lượng bộ môn vẫn chưa đạt chỉ tiêu ở bộ môn Toán

- Kết quả:

Môn

Năm

Từ TB trở lên

DTB

Đăng kí năm 18-19

Ghi chú

Toán

         
         

         
         

Hóa

         
         

Sinh

         
         

Công nghệ

         
         

Tin

         
         

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ

1. Đánh giá tư tưởng :

- Tổ viên chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

- Sống gần gũi, yêu thương, đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ học sinh, đồng nghiệp và mọi người xung quanh.

- Tác phong mẫu mực, nghiêm túc, chấp hành đúng qui định của nhà trường, thực hiện nghiêm túc việc coi thi, chấm thi, đánh giá, xếp loại HS.

- Tham gia đầy đủ lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của ngành và tập huấn CNTT do trường tổ chức.

2. Những việc tổ đã làm:

- Các nội dung đăng kí đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học: tổ đều cho các giáo viên đăng kí và thực hiện đổi mới phương pháp, tham gia tiết dạy thao giảng chuyên đề, NCBH, viết chủ đề và dạy theo chủ đề.

- Kiểm tra công tác soạn giảng, kiểm tra toàn diện, kiểm tra đột xuất về giáo án và sử dụng đồ dùng dạy học, kiểm tra ra đề, chấm chữa, trả bài, kiểm tra quy chế.

- Kiểm tra học bồi dưỡng thường xuyên, đánh giá học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh định kì.

- Các GV trong tổ tích cực chọn bài để dạy học theo chủ đề NCBH

- Trong tổ thường xuyên thay đổi cách sinh hoạt chuyên môn trong tổ, các nhóm giáo viên lý –CN, nhóm Sinh – Hóa, Toán thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn. Các thành viên trong tổ tích cực soạn chủ đề dạy học

- Tổ đã thực hiện dự được 16 tiết chuyên đề. Việc thực hiện chuyên đề trong giảng dạy một cách thường xuyên qua đó nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.

3. Bồi dưỡng nâng cao tay nghề:

- Tổ viên tích cực dự giờ: dự giờ đạt chỉ tiêu của trường đề ra.

- Tham gia tập huấn chuyên môn nghiêm túc

- GV của tổ có 6/6 gv đăng kí dự thi GVG cấp trường và tham gia cuộc thi khá tốt và đạt GVG cấp trường.

- Ra đề kiểm tra đánh giá HS theo chuẩn kiến thức kĩ năng: Bám sát chuẩn KT - KN, đúng yêu cầu của từng môn học. Đảm bảo cấu trúc các mức độ từ nhận biết đến thông hiểu và vận dụng theo qui định. Tuy nhiên, một số đề ra vẫn còn mắc nhiều lỗi (ma trận, đáp án, chính tả, câu dẫn)

4. Bồi dưỡng thường xuyên:

Ưu điểm:

- Các thành viên học đúng kế hoạch, có đánh giá cụ thể

- Sau khi học có ghi chép, rút kinh nghiệm

- Hoàn thành theo kế hoạch

- Kết quả BDTX 6/6 đạt GV đạt loại khá, PHT đạt

Hạn chế: Ghi chép chưa thật đầy đủ, chưa thật cẩn thận

5. Đổi mới phương thức sinh hoạt tổ chuyên môn:

- Việc sinh hoạt chuyên môn đã được thực hiện một cách thường xuyên, đi sâu vào trao đổi chuyên môn, góp ý giờ dạy, hạn chế bớt tính sự vụ trong hội họp.

- Về công tác kiểm tra nội bộ: được tổ quan tâm, đa dạng hóa hình thức kiểm tra, hiệu lực kiểm tra được thực thi tốt. Qua kiểm tra tổ đã đánh giá, nhận xét, góp ý, sửa sai… nhằm giúp tổ viên ngày càng hoàn thiện. Kiểm tra 4 lần/1 giáo viên; kiểm tra toàn diện được 2 GV

IV. Công tác khác:

- Các thành viên của tổ tham gia các hoạt động khác của nhà trường, đoàn thể phát động một cách tích cực, tự giác, có hiệu quả cao.

- Công tác chủ nhiệm: Nhiệt tình, tích cực

- Công tác tổ khối: Hoàn thành, có tác động thúc đẩy hoạt động của các thành viên

- Công tác phổ cập: Hoàn thành tốt.

- Hoàn thành tốt: 100% giáo viên trong tổ

V. Thông tin báo cáo:

- Thông tin,báo cáo của tổ: kịp thời đầy dủ theo yêu cầu

- Thông tin báo cáo của các thành viên: Đầy đủ, kịp thời

VI. CÔNG TÁC KIỂM TRA

- Kiểm tra của tổ chuyên môn: Kiểm tra HSSS 4 lần trên 1GV, kiểm tra các nội dung khác 02 lần / 1 giáo viên, đạt chỉ tiêu đề ra.

* Kết quả: Khá 6/6: .............

- Kiểm tra toàn diện 02 giáo viên: ...............

- Đánh giá hiệu lực của công tác kiểm tra: nắm bắt kịp thời tình hình công việc, phát hiện và sửa chữa những hạn chế, thiếu sót của tổ viên.. Sau kiểm tra được góp ý thì các thành viên có sửa sai, khắc phục.

VII. Xếp loại cuối năm:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: ...........

Hoàn thành tốt nhiệm vụ: ..................

2. Mẫu báo cáo tổng kết năm học của tổ chuyên môn số 2

TRƯỜNG ...........

TỔ CHUYÊN MÔN ....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

......, ngày...tháng...năm...

BÁO CÁO TỔNG KẾT TỔ CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC: ..............

I/ Đặc điểm tình hình:

1.Tổng số giáo viên trong tổ: ....................................................................

2. Hệ đào tạo: ...........................................................................................

3. Môn đào tạo: .........................................................................................

4. Công việc được giao: ............................................................................

STT

Họ và tên

Này sinh

Chuyên môn

Đoàn thể

CN

1

         

2

         

3

         

II/ Những thuận lợi và khó khăn:

1/ Thuận lợi:

- Được sự quan tâm và giúp đỡ của Chi bộ Đảng, BGH nhà trường.

- Có đội ngũ GV trẻ, có sức khỏe, năng động, sáng tạo, có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.

- Giáo viên đã có sự đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với tình hình học sinh.

- Có tinh thần đoàn kết tốt, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, lối sống lành mạnh, giản dị.

- Về học sinh: Đa số các em ngoan ngoãn, lễ phép chịu khó.

- Được sự đồng tình ủng hộ của các bậc phụ huynh.

2/ Về khó khăn:

- Ý thức học tập của nhiều học sinh còn hạn chế, về nhà chưa tự giác học bài cũ, làm bài tập và nghiên cứu trước bài mới.

- Sự quan tâm của phụ huynh đối với việc học của con em còn hạn chế.

- Một số học sinh còn vắng học nhiều, nên đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập.

- Hiện tại đồ dùng dạy học của nhà trường còn hạn chế.

- Chất lượng đầu vào thấp; Sự chủ động, tích cực của HS trong các bài học chưa cao; kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề trong học tập còn thấp; kĩ năng thực hành còn hạn chế; khả năng tự học chưa cao,...

III/ Kết quả hoạt động:

1/ Tư tưởng, chính trị:

- Tham gia đầy đủ và nghiêm túc các buổi sinh hoạt chính tri, học tập chủ trương, nghị quyết của Đảng nắm bắc kịp thời chính sách của chính phủ, của ngành, của địa phương. Tích cực tham gia sinh hoạt, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

- Tham gia đầy đủ các hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường.

- Trong tổ có 01 thành viên vi phạm SĐCKH.

2/ Đạo đức lối sống:

- Các thành viên trong tổ đều có đạo đức tốt, lối sống trong sạch.

- Nội bộ tổ đoàn kết, có tình thần tương thân tương ái, phấn đấu vì sự nghiệp chung.

- Trong năm học qua không ai vi phạm đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp.

3/ Công tác chuyên môn:

a/ Kết quả thực hiện chương trình môn học:

- Tổ đã xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn của năm, học kì, tháng, tuần, các kế hoạch hoạt động khác và cụ thể hoá để thực hiện.

100% giáo viên đều thực hiện tốt chương trình môn học, lên lịch báo giảng kịp thời theo quy định.

- 100% giáo viên soạn giáo án đầy đủ trước khi lên lớp.

- Giáo viên trong tổ sử dụng bài giảng điện tử 2 tiết/năm đạt 100%.

- Giáo viên sử dụng phương tiện và thiết bị dạy học còn khiêm tốn.

- Phân công ra đề kiểm tra, tham gia coi kiểm tra học kì nghiêm túc, đúng quy chế.

- Kiểm tra, chấm, chữa, trả bài đúng thời gian, cho điểm khách quan, công bằng đối với từng đối tượng học sinh.

- Phân công dạy thay kịp thời cho những giáo viên đi công tác.

- Giáo viên tổ đăng ký tiết dạy bù kịp thời đối với một số môn còn chậm.

- Chất lượng học tập và hạnh kiểm của lớp:

Lớp

Sĩ số

 

Học lực

Hạnh kiểm

GVCN

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Tốt

Khá

TB

Yếu

                         
                   
                         
                   

b/ Kết quả thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dạy và học:

- Thực hiện nghiêm túc họp Tổ Chuyên môn 2 lần/tháng.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch đổi mới PPĐG, đổi mới PPQL; làm và sử dụng đồ dùng dạy học.

- Sinh hoạt chuyên đề hẹp:

+ Chuyên đề 1: Cách giải một số dạng toán ở bậc THCS trên máy tính cầm tay fx-570 VN PLUS

+ Chuyên đề 2: Vài kinh nghiệm giúp HS lớp 6 giải tốt một số dạng tìm x .

- Công tác thao giảng dự giờ:

Mỗi giáo viên ít nhất 2 tiết/năm đạt: 100%

Tổng số tiết dự giờ 24 tiết (24 tiết giỏi)

- Công tác kiểm tra hồ sơ tổ viên:

100% tổ viên được kiểm tra hồ sơ.

- Số giáo viên trong tổ được thanh tra toàn diện là 2 giáo viên (2 đạt loại giỏi)

- Trong đợt thanh tra toàn diện của Phòng GDĐT GV trong tổ đều xếp loại giỏi.

- Trong công tác BDHSG đạt 39 giải cấp huyện và 06 giải cấp tỉnh.

- Những thiếu sót cần chấn chỉnh (đối với một số thành viên):

+ Họp tổ còn thụ động, ít tham gia phát biểu ý kiến.

+ Nội dung họp chưa sâu.

+ Tự đi dự giờ học hỏi còn ít.

+ Chất lượng bộ môn của một số GV còn thấp.

c/ Đánh giá hoạt động chuyên môn của tổ:

- Cơ bản hoàn thành các công việc được giao.

- Có tinh thần học hỏi nâng cao chuyên môn.

- Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau.

- Có mối quan hệ thân thiện, đúng mực với đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh học sinh.

- Tham gia nhiệt tình các phong trào Đoàn thể, Nhà trường đề ra.

- Hoàn thành điểm và các báo cáo đúng thời gian quy định.

- Kết quả xếp loại viên chức cuối năm:

Danh hiệu thi đua:

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐĂNG KÍ DANH HỆU

TIEU CHÍ XL THI DUA

GHI CHÚ

CÁ NHÂN

TỔ

VỊ THỨ

1

           

2

           

3

           

- Danh hiện thi đua: 2 giáo viên được trường đề nghị lên cấp trên khen tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 5 giáo viên khen tặng danh hiệu lao động tiên tiến.

d/ Những điểm cần khắc phục:

- Công tác tự phê bình và phê bình cần được đẩy mạnh hơn.

- Cần năng động sáng tạo hơn trong quản lý tổ chuyên môn.

- Tăng cường thao giảng, dự giờ thăm lớp.

- Cần quan tâm chú ý nhiều hơn đến học sinh yếu kém.

- Chất lượng môn của một số bộ môn học còn thấp làm ảnh hưởng đến việc duy trì sĩ số HS.

- Việc cập nhật lịch báo giảng, nhập điểm vào phần mềm đôi lúc chưa kịp thời.

IV/ Đề nghị khen thưởng:

1. Tổ: Tiến tiến xuất sắc.

2. GV:

 

Tổ trưởng chuyên môn

3. Hình ảnh mẫu báo cáo tổng kết của tổ chuyên môn trường THCS

Mẫu báo cáo tổng kết của tổ chuyên môn trường THCS

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3.542
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo