Mẫu báo cáo tổng kết chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020

Mẫu báo cáo tổng kết chuyên đề 5 năm xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020

Mẫu báo cáo tổng kết chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020 là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo tổng kết về chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 5 năm 2016-2020. Mẫu báo cáo nêu rõ công tác thực hiện trong 5 năm qua, nội dung xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Biểu mẫu báo cáo này thuộc chuyên mục biểu mẫu giáo dục đào tạo. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

1
Tải miễn phí tài liệu tại
https://vndoc.com/bieu-mau
PHÒNG GD&ĐT …..
TRƯỜNG MN ……
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số:
….………, ngày…tháng…năm…
BÁO CÁO TỔNG KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN
CHUYÊN ĐỀ "XÂY DỰNG TRƯỜNG MN LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM"
GIAI ĐOẠN 2016-2020
Thực hiện Kế hoạch số ………… ngày ……….. của Bộ GD&ĐT công văn
chỉ đạo của PGD&ĐT ……….. về việc triển khai, thực hiện chuyên đề “Xây dựng
trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020
;
Thực hiện Kế hoạch số ……… ngày ………. của Phòng GD&ĐT
huyện …………. về việc Hướng dẫn tổng kết 05 năm thực hiện chuyên đề “Xây
dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”,
Trường mầm non ………… Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện chuyên đề “Xây
dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016- 2020 cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.
1. Công tác quản lý, chỉ đạo:
Thực hiện văn bản chỉ đạo của các cấp: Kế hoạch số 56/KH-BGD ĐT ngày
25/01/2017 của Bộ GD&ĐT công văn chỉ đạo của Phòng Giáo dục Đào tạo
Thanh Oai về việc triển khai, thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ
làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 56/KH-BGD ĐT ngày 25/01/2017
của Phòng Giáo dục Đào tạo Thanh Oai về việc triển khai chuyên đề “Xây dựng
trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020; Trưng mầm non Mỹ
Hưng đã tiến nh soát các điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và của trẻ,
đã xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đ "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm
trung tâm" giai đoạn 2016-2020 triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên
trong nhà trường cùng thống nhất thực hiện kế hoạch.
Căn c các tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, Ban giám
hiệu nhà trường đã chủ động xây dựng Kế hoạch số 22/KH-MNMH ngày 27 tháng 3
năm 2017 về thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”
giai đoạn 2016 - 2020 triển khai thực hiện Kế hoạch phù hợp với điều kiện của nhà
trường, thực tiễn của địa phương; Chỉ đạo giáo viên các lớp xây dựng kế hoạch thực
hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm". Chỉ đạo giáo viên
2
Tải miễn phí tài liệu tại
https://vndoc.com/bieu-mau
toàn trường nghiêm túc áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong việc
xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ theo bộ tiêu chí một cách cụ thể phù hợp với nhận thức
đặc điểm trẻ của lớp mình phụ trách. Dưới đây một số hình ảnh tổ chức hoạt
động lấy trẻ làm trung tâm của trường:
3
Tải miễn phí tài liệu tại
https://vndoc.com/bieu-mau
2. Đầu sở vật chất, kinh phí:
Nhà trường đã xây dựng kế hoạch đầu sở vật chất, xây dựng môi trường
học tập trong ngoài lớp học như: Khu vui chơi vận động cho trẻ, góc thiên nhiên,
khu vườn cổ tích, trang trí các mảng tường, làm đồ chơi tự tạo……Chỉ đạo các lớp
tích cực tham mưu, thực hiện tốt công tác hội hoá giáo dục, tăng ờng đầu bổ
sung, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, tài liệu, học liệu cần thiết cho lớp.
Trong giai đoạn thực hiện chuyên đề vừa qua nhà trường cũng đã chú ý đầu tư
trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi phục v môi trường vật chất cho trẻ hoạt động ngoài
trời cũng như trong phòng lớp nhằm đáp ứng nhu cầu chơi của trẻ, tạo điều kiện cho
trẻ chơi học, học bằng chơi. Khu vui chơi vận động, khu sân chơi tập thể dục, khu
vực vườn hoa,thảm cỏ,….Trang trí phòng lớp đảm bảo thẩm mỹ, thân thiện, phù hợp
lứa tuổi, các góc cho trẻ hoạt động được bố trí thuận tiện, hợp linh hoạt đáp ng nhu
cầu hứng thú hoạt động vui chơi của trẻ, đa dạng đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu
cho trẻ hoạt động, các đồ chơi sáng tạo do giáo viên tự làm t các nguyên vật liệu sẵn
tại địa phương; Các lớp xây dựng góc thiên nhiên, khu khám phá khoa học với các
trò chơi như: Chơi với cát, chơi sỏi, pha thổi màu, thả chìm nổi, làm tranh từ lá, vẽ
tranh cát, đong đo nước…..tạo môi trường an toàn, sạch đẹp, tạo hình ảnh ấn tượng
riêng của lớp học cũng như của nhà trường.
Để kích thích sự hứng thú hoạt động trẻ, nhà trường đã chỉ đạo các lớp trang
trí môi trường trong ngoài lớp sạch sẽ, sáng tạo sự đổi mới thường xuyên, nội
dung các bài tập mở phong phú đa dạng phù hợp từng chủ đề, chấm trang trí nhóm
lớp, tạo môi trường học tập.
Đánh giá bài viết
1 9.688
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo