Mẫu báo cáo số liệu học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách ưu đãi và chính sách xã hội

Mẫu báo cáo ghi chép số liệu học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách ưu đãi và chính sách xã hội

Mẫu báo cáo ghi chép số liệu học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách ưu đãi và chính sách xã hội là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc ghi chép số liệu học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách ưu đãi và chính sách xã hội. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo... Mẫu được ban hành theo Quyết định 58/2007/QĐ-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo ghi chép số liệu học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách ưu đãi và chính sách xã hội như sau:

Báo cáo số liệu về học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách ưu đãi và chính sách xã hội

STT

Đối tượng

Tổng số HS,SV

Giới tính

Dân tộc

Tôn giáo

Khu vực

Nam

Nữ

Kinh

Thiểu số

Không

KV1

KV2

KV2-NT

KV3

Vùng khó khăn (135)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

I.

Chính sách ưu đãi

1

Bản thân là thương binh

2

Con liệt sỹ

3

Con thương binh

4

Con bệnh binh

5

..........

II

Chính sách xã hội

1

Hộ đói nghèo

2

Dân tộc thiểu số

3

Con mồ côi

4

...

Tổng cộng:

Mẫu báo cáo ghi chép số liệu học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách ưu đãi và chính sách xã hội

Mẫu báo cáo ghi chép số liệu học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách ưu đãi và chính sách xã hội

Đánh giá bài viết
1 41
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo