Mẫu báo cáo nhập khẩu thuốc dạng phối hợp

Mẫu báo cáo về việc nhập khẩu thuốc dạng phối hợp

Mẫu báo cáo về việc nhập khẩu thuốc dạng phối hợp là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc nhập khẩu thuốc dạng phối hợp. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin về thuốc... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về việc nhập khẩu thuốc dạng phối hợp như sau:

Tên cơ sở:

Số:.........

BÁO CÁO NHẬP KHẨU THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA DƯỢC CHẤT GÂY NGHIỆN/ THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA DƯỢC CHẤT HƯỚNG THẦN/THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA TIỀN CHẤT NĂM…………….
-------------

Kính gửi:.…………….………………………

STT

Tên thuốc, dạng bào chế, nồng độ/hàm lượng, quy cách đóng gói

Thành phần, hàm lượng

Tên dược chất GN/HT/TC - hàm lượng có trong 1 đơn vị đã chia liều hoặc chưa chia liều

Số giấy phép nhập khẩu

Đơn vị tính

Số lượng đã cấp phép

Số lượng đã nhập

Số lượng đã bán

Số lượng tồn kho

Tên, địa chỉ nhà sản xuất, tên nước sản xuất

Tên, địa chỉ nhà xuất khẩu, tên nước xuất khẩu

..............., ngày...tháng...năm...

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu tại cơ sở.

Người đại diện pháp luật/ Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ h tên, chức danh đóng dấu (nếu có))

Mẫu báo cáo về việc nhập khẩu thuốc dạng phối hợp

Mẫu báo cáo về việc nhập khẩu thuốc dạng phối hợp

Đánh giá bài viết
1 24
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo