Mẫu báo cáo kết quả giúp đỡ học sinh yếu

Biểu mẫu báo cáo kết quả giúp đỡ học sinh yếu

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn mẫu báo cáo kết quả giúp đỡ học sinh yếu nhằm thực hiện công tác phụ đạo học sinh yếu, kém trong suốt năm học. Biểu mẫu này nêu rõ các nội dung, tên cụ thể giáo viên thực hiện giúp đỡ và học sinh làm công tác giúp đỡ một bạn học sinh yếu, kém trong học tập. Mời các bạn tải mẫu báo cáo này về sử dụng.

Mẫu báo cáo kết quả giúp đỡ học sinh yếu

Mẫu báo cáo kết quả giúp đỡ học sinh yếu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ....................................

TRƯỜNG .........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nội dung mẫu báo cáo kết quả giúp đỡ học sinh yếu:

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÚP ĐỠ HỌC SINH YẾU

Đợt I - NĂM HỌC: ……………...............

Họ và tên giáo viên giúp đỡ: ……………………….

STT

Họ và tên học sinh giúp đỡ

Lớp

Điện thoại của học sinh.

Nhận xét của giáo viên

Đề nghị của giáo viên

Học tập

Ý thức kỷ luật

Nội dung khác

1

2

3

4

Mời các bạn tải toàn bộ biểu mẫu báo cáo kết quả giúp đỡ học sinh yếu về sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 1.146
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo