Mẫu bảng theo dõi tiến độ các hoạt động trong lựa chọn nhà đầu tư

Mẫu bảng theo dõi tiến độ các hoạt động trong lựa chọn nhà đầu tư là gì? Mẫu bảng theo dõi tiến độ gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bảng theo dõi tiến độ các hoạt động trong lựa chọn nhà đầu tư là gì?

Mẫu bảng theo dõi tiến độ các hoạt động trong lựa chọn nhà đầu tư là mẫu bảng theo dõi được lập ra để ghi chép về việc theo dõi tiến độ các hoạt động trong lựa chọn nhà đầu tư. Mẫu nêu rõ nội dung theo dõi... Mẫu được ban hành theo Nghị định 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu bảng theo dõi tiến độ các hoạt động trong lựa chọn nhà đầu tư

BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ)

STT

Các hoạt động cơ bản trong lựa chọn nhà đầu tư

Thời gian thực hiện (theo kế hoạch)

Thời gian thực hiện (theo thực tế)

Số ngày chênh lệnh

Số ngày

Tổng số ngày (cộng dồn)

Số ngày

Tổng số ngày (cộng dồn)

Số ngày

Tổng số ngày (cộng dồn)

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

1

Lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu

2

Thẩm định hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu

3

Phê duyệt hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu

4

Đánh giá hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất

5

Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư

6

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư

7

Các hoạt động khác (nếu có)

Ghi chú:

- Cột [1]: Nội dung các hoạt động trong lựa chọn nhà đầu tư được nêu tại cột này áp dụng đối với dự án PPP quan trọng quốc gia, nhóm A. Đối với dự án PPP nhóm B, nhóm C, dự án đầu tư có sử dụng đất, bên mời thầu hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng bảng theo dõi tiến độ các hoạt động trong lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở quy trình lựa chọn nhà đầu tư tương ứng đối với dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất, quy trình đánh giá năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư gửi hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại Nghị định này.

- Cột [2], [3]: Bên mời thầu phải xác định thời gian cụ thể các hoạt động trong lựa chọn nhà đầu tư trình người có thẩm quyền phê duyệt đồng thời với kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư làm căn cứ thực hiện.

- Cột [4], [5], [6], [7]: Bên mời thầu phải cập nhật thời gian thực hiện thực tế và so sánh thời gian chênh lệch khi trình người có thẩm quyền phê duyệt các nội dung trong đấu thầu để theo dõi tiến độ các hoạt động trong đấu thầu.

Mẫu bảng theo dõi tiến độ các hoạt động trong lựa chọn nhà đầu tư

Mẫu bảng theo dõi tiến độ các hoạt động trong lựa chọn nhà đầu tư

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 23
0 Bình luận
Sắp xếp theo