Mẫu bảng nội dung đánh giá điều kiện chăn nuôi

Mẫu bảng nội dung đánh giá điều kiện chăn nuôi là gì? Mẫu bảng nội dung đánh giá điều kiện chăn nuôi gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bảng nội dung đánh giá điều kiện chăn nuôi là gì?

Mẫu bảng nội dung đánh giá điều kiện chăn nuôi là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về việc nội dung đánh giá điều kiện chăn nuôi. Mẫu nêu rõ nội dung đánh giá, thông tin đánh giá điều kiện chăn nuôi... Mẫu được ban hành theo Nghị định 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu bảng nội dung đánh giá điều kiện chăn nuôi

BẢNG NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI

(Kèm theo Biên bản đánh giá điều kiện chăn nuôi số:..../BB-ĐKCN)

STT

Chỉ tiêu đánh giá

Kết quả

Diễn giải kết quả đánh giá, hành động và thời gian khắc phục điểm không đạt

Đạt

Không đạt

I

ĐÁNH GIÁ CẤP MỚI

1

Vị trí xây dựng trang trại phù hợp với quy định của pháp luật

2

Số đơn vị vật nuôi đáp ứng yêu cầu về mật độ chăn nuôi của tỉnh/thành phố

3

Có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi

a

Nước uống cho vật nuôi

b

Nước xử lý chất thải chăn nuôi

c

Nước cho hoạt động khác

4

Có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật

a

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường

b

Nơi thu gom chất thải chăn nuôi

c

Hợp đồng vận chuyển xử lý chất thải nguy hại

5

Có chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi phù hợp với từng loại vật nuôi

6

Có hồ sơ ghi chép quá trình hoạt động chăn nuôi

a

Quản lý con giống

b

Quản lý thức ăn chăn nuôi

c

Quản lý thuốc thú y, vắc-xin

d

Lưu giữ hồ sơ trong thời gian tối thiểu là 01 năm sau khi kết thúc chu kỳ chăn nuôi

7

Khoảng cách an toàn

a

Khoảng cách an toàn từ khu vực chăn nuôi đến đối tượng chịu tác động

b

Khoảng cách từ nguồn gây ô nhiễm đến khu vực chăn nuôi trang trại

II

ĐÁNH GIÁ DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN

8

Đánh giá duy trì điều kiện theo Mục I

9

Chấp hành việc thanh tra, đánh giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Số chỉ tiêu đánh giá thực tế

Số chỉ tiêu đạt/không đạt

Kết luận:

Hình thức đánh giá

Kết quả

Kết luận đánh giá

Lần đầu

100% chỉ tiêu đạt

Đạt, cấp Giấy chứng nhận

Đánh giá giám sát

100% chỉ tiêu đạt

Duy trì Giấy chứng nhận

Mẫu bảng nội dung đánh giá điều kiện chăn nuôi

Mẫu bảng nội dung đánh giá điều kiện chăn nuôi

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 41
0 Bình luận
Sắp xếp theo