Mẫu bảng đánh giá, xếp loại giáo viên

Mẫu bảng đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên

Mẫu bảng đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên là mẫu bảng được lập ra để đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên. Mẫu bảng đánh giá nêu rõ thông tin của giáo viên, nội dung giờ dạy, tiêu chí đánh giá... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng đánh giá, xếp loại giáo viên tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bảng đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên như sau:

PHÒNG GDĐT ...............

TRƯỜNG ...............

TỔ ..................

XẾP LOẠI GIỜ DẠY CỦA GIÁO VIÊN

Nội dung

TT

Tiêu chí

Điểm đánh giá của giáo viên

Trung bình

Giáo viên1

Giáo viên2

Giáo viên3

Giáo viên4

Giáo viên5

Giáo viên6

Giáo viên7

Giáo viên8

Giáo viên9

Giáo viên10

1. Kế hoạch (giáo án) và tài liệu dạy học (30 điểm)

1

Tối đa 5

2

Tối đa 10

3

Tối đa 10

4

Tối đa 5

2. Tổ chức hoạt động học cho học sinh (30 điểm)

5

Tối đa 5

6

Tối đa 10

7

Tối đa 5

8

Tối đa 10

3. Hoạt động học của học sinh (40 điểm)

9

Tối đa 10

10

Tối đa 10

11

Tối đa 10

12

Tối đa 10

TỔNG ĐIỂM

XẾP LOẠI

Mức độ 1: đạt từ 50% đến dưới 60% số điểm của tiêu chí; chỉ đạt một phần các yêu cầu và có ít minh chứng để công nhận

Mức độ 2: đạt từ 60% đến dưới 80% số điểm của tiêu chí; phải đạt hầu hết các yêu cầu của tiêu chí và có những minh chứng rõ ràng để công nhận.

Mức độ 3: đạt từ 80% đến 100% số điểm của tiêu chí; phải đạt đầy đủ các yêu cầu của tiêu chí và phải có đầy đủ các minh chứng để công nhận.

Loại Giỏi: Đạt từ 80 điểm trở lên. Trong đó các tiêu chí 2,3,6,8,9,10 đạt mức độ 3; các tiêu chí còn lại đạt mức độ 2.

Loại Khá: Đạt từ 65 đến dưới 80 điểm. Trong đó tiêu chí 6,8,9,10 đạt mức độ 3; tiêu chí 2,3 đạt mức độ 2; các tiêu chí còn lại đạt mức độ 1

Loại Trung bình: Đạt từ 50 điểm đến dưới 65 điểm. Các tiêu chí đạt mức độ 1 trở lên.

Loại Chưa đạt yêu cầu: Dưới 50 điểm hoặc các trường hợp còn lại.

Mẫu bảng đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên

Mẫu bảng đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên

Ngày 27/7/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Nghị định 88/2017/NĐ-CP để sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Điều nổi bật được trông đợi của giáo viên là không phải có sáng kiến mới được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.

Đánh giá bài viết
1 1.716
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo