Mẫu bản danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa

hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa để bạn đọc cùng tham khảo và có thể lập được bản danh sách trẻ được hỗ trợ tiền ăn trưa nhé.

1. Định nghĩa mẫu danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa là gì?

Mẫu danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách về trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa. Mẫu nêu rõ thông tin của các trẻ được hỗ trợ... Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa

Phòng Giáo dục và Đào tạo………………..

Trường: ……………………………………..

Mẫu số 01

DANH SÁCH TRẺ EM MẪU GIÁO ĐƯỢC HỖ TRỢ ĂN TRƯA
(Dùng cho cơ sở giáo dục mầm non)

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số tiền được hỗ trợ/tháng

Đối tượng1

Số tháng

Kinh phí hỗ trợ (nghìn đồng)

Ghi chú

……..ngày ……..tháng ……….năm………
HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

_______________

1 Ghi rõ đối tượng thuộc khoản 1, 2 hay 3 Điều 3 Nghị định này.

Mẫu danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa

Mẫu danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 70
0 Bình luận
Sắp xếp theo