Mẫu bản cam kết dự thi thăng hạng viên chức

Mẫu bản cam kết dự thi thăng hạng viên chức

Mẫu bản cam kết dự thi thăng hạng viên chức là mẫu bản cam kết được cá nhân người dự thi lập ra và gửi tới hội đồng thi thăng hạng viên chức ngành BHXH để cam kết đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức, mẫu bản cam kết có sự xác nhận của giám đốc BHXH tỉnh hoặc thủ trưởng đơn vị thuộc BHXH Việt Nam. Mẫu bản cam kết được ban hành kèm theo Quyết định 2100/QĐ-BHXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản cam kết dự thi thăng hạng viên chức tại đây.

Mẫu bản cam kết dự thi thăng hạng viên chức

Mẫu bản cam kết dự thi thăng hạng viên chức

Nội dung cơ bản của mẫu bản cam kết dự thi thăng hạng viên chức như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN CAM KẾT

Tên tôi là: ................................... Sinh ngày: ..............................................................

Chức vụ, đơn vị công tác: ...........................................................................................

Bản thân tôi đã theo học và hoàn thành các chương trình bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học. Cụ thể, tôi đã được cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ .... (do Trung tâm ......... cấp năm .........); tin học trình độ ......... (do ... cấp năm ...).

Căn cứ các quy định hiện hành về điều kiện, tiêu chuẩn dự thi từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính, tôi xin cam kết sử dụng thành thạo trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo tiêu chuẩn quy định, cụ thể như sau:

Về ngoại ngữ: Sử dụng thành thạo Tiếng Anh trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư 03/2014/TT- BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung cam kết trên.

Hà Nội, ngày......tháng.....năm.....
XÁC NHẬN CỦA GIÁM ĐỐC BHXH TỈNH HOẶC THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ THUỘC
BHXH VIỆT NAM
NGƯỜI CAM KẾT
Đánh giá bài viết
1 1.433
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo