Mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Sau các kỳ Đại hội Đảng bộ thì các đảng viên phải viết bản thu hoạch. Tuy nhiên nhiều người vẫn chưa biết phải viết bài thu hoạch như thế nào, áp dụng mẫu nào, gồm các nội dung gì, hình thức thế nào. Hoatieu.vn xin giải đáp các thắc mắc trên.

Sau đây, Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc Mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng

Mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

1. Gợi ý cách viết

Theo quy định, bài thu hoạch học tập nghị quyết đại hội đảng phải tuân thủ hình thức sau:

  • Bài thu hoạch được viết tay trên giấy A4, ghi rõ họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác và ký tên sau bài thu hoạch.
  • Bài thu hoạch phải được nhận xét, đánh giá, ký xác nhận của Thường trực cấp ủy trực tiếp quản lý.

Nhìn chung, bài thu hoạch học tập nghị quyết đại hội đảng có các nội dung như sau:

  • Đảng Cộng sản Việt Nam và thời gian (ngày tháng năm)
  • Tên đảng bộ, chi bộ
  • Tên văn bản: bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện...... nhiệm kỳ 2020-2025.
  • Các thông tin của người viết, gồm:

- Họ và tên người viết

- Chức vụ Đảng

- Chức vụ chính quyền, đoàn thể

- Đơn vị người viết công tác

- Sinh hoạt tại chi bộ

- Nội dung câu hỏi và câu trả lời

  • Người viết ký, ghi rõ họ tên

2. Mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

Hoatieu.vn xin gửi đến bạn đọc mẫu thu hoạch theo các nội dung trên:

Mời các bạn tham khảo mẫu gợi ý: 

ĐẢNG BỘ…………………………

CHI BỘ…………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….…, ngày…tháng…năm 20…

*

(Đóng dấu treo của chi, đảng bộ)

 

BÀI THU HOẠCH
Học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện ……………, nhiệm kỳ 2020-2025

Họ và tên:……………………………………………

Chức vụ Đảng: ………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………...............................................

Sinh hoạt tại chi bộ:…………………………………………………..

Nội dung câu hỏi

Qua học tập nội dung Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội chi, Đảng bộ cơ sở và NQ Đại hội Đảng bộ huyện …….. khóa …., nhiệm kỳ 2020-2025, căn cứ vào từng lĩnh vực công tác và nhiệm vụ chuyên môn của cá nhân, đồng chí hãy trình bày kế hoạch (hoặc chương trình hành động) cụ thể của đồng chí để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội chi, đảng bộ nơi công tác và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện ………?

Trả lời:

.....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

..................................................................................................

 

NGƯỜI VIẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Hoatieu.vn sẽ update thêm khi có thêm các mẫu mới nhất.

Các bạn có thể tham khảo cách viết tại bài Hướng dẫn viết thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Hoatieu đã gửi tới các bạn Mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, mời các bạn đọc thêm các bài liên quan tại mục Bài thu hoạch, bài dự thi; mảng Tài liệu.

Các bài liên quan:

Đánh giá bài viết
1 324
0 Bình luận
Sắp xếp theo