Lương Đại tướng tăng 936.000 đồng từ ngày 01/7/2017

Lương Đại tướng tăng 936.000 đồng từ ngày 01/7/2017

Lương Đại tướng tăng 936.000 đồng từ ngày 01/7/2017. Các cấp bậc quân hàm sĩ quan khác thì mức lương như thế nào? Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây của HoaTieu.vn kèm theo Thông tư 145/2017/TT-BQP.

Thông tư 145/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ NSNN trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc Phòng được ban hành ngày 15/6/2017.

Lương Đại tướng tăng 936.000 đồng từ ngày 01/7/2017

Theo đó, căn cứ mức lương cơ sở mới 1.300.000 đồng thì từ ngày 01/7/2017:

- Đại tướng có mức lương là 13.520.000 đồng (quy định hiện tại là 12.584.000 đồng);

- Thượng tướng có mức lương là 12.740.000 đồng;

- Trung tướng có mức lương là 11.960.000 đồng…

SỐ TT

CẤP BẬC QUÂN HÀM SĨ QUAN

CẤP HÀM CƠ YẾU

HSỐ

MỨC LƯƠNG THỰC HIỆN
từ 01/7/2017

1

Đại tướng

-

10,40

13.520.000

2

Thượng tướng

-

9,80

12.740.000

3

Trung tướng

9,20

11.960.000

4

Thiếu tướng

Bậc 9

8,60

11.180.000

5

Đại tá

Bậc 8

8,00

10.400.000

6

Thượng tá

Bậc 7

7,30

9.490.000

7

Trung tá

Bậc 6

6,60

8.580.000

8

Thiếu tá

Bậc 5

6,00

7.800.000

9

Đại úy

Bậc 4

5,40

7.020.000

10

Thượng úy

Bậc 3

5,00

6.500.000

11

Trung úy

Bậc 2

4,60

5.980.000

12

Thiếu úy

Bậc 1

4,20

5.460.000

Ngoài ra, ban hành kèm theo Thông tư còn có:

- Bảng nâng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu;

- Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo;

- Bảng phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu;

- Bảng lương công nhân quốc phòng.

Mời các bạn xem toàn bộ Bảng lương và phụ cấp trong Quân đội, Công an năm 2017

Thông tư 145/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 31/7/2017 và thay thế Thông tư 77/2016/TT-BQP; các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01/7/2017.

Đánh giá bài viết
1 108
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.