Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14

Luật số 49/2019/QH14

Ngày 22/11/2019, Quốc hội đã biểu quyết chính thức thông qua Luật Xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam với 442 đại biểu tán thành, chiếm 91.51%. Sau đây là nội dung chính thức của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14, mời các bạn cùng theo dõi.

Tóm tắt nội dung Luật Xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Luật Xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam gồm 8 Chương, 52 Điều với nhiều điểm mới đáng chú ý, đặc biệt, là trong công tác cấp hộ chiếu:

- Người có Thẻ căn cước công dân thực hiện tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thuận lợi.

- Người từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền lựa chọn cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc hộ chiếu không gắn chip điện tử. Trong đó, hộ chiếu có gắn chíp điện tử là hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của cá nhân người mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp;

- Cấp hộ chiếu theo thủ tục rút gọn trong các trường hợp: Người ra nước ngoài có thời hạn bị mất hộ chiếu, có nguyện vọng về nước ngay; Người có quyết định trục xuất… Hộ chiếu cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn;

- Dấu vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu sẽ được thu nhận trong quá trình thực hiện thủ tục để phục vụ cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân…

Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 12.12.2019 16:30:13 +07:00
Đánh giá bài viết
1 201
Bài liên quan