Liên 3 có được kê khai thuế không?

Liên 3 có được kê khai thuế GTGT hay không?

Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về nội dung trên hóa đơn thì liên 1 lưu tại cuống, liên 2 giao cho khách hàng, còn liên 3 đưa khách hàng ký tên vào làm căn cứ xác nhận thanh toán và dùng để lưu nội bộ. Vậy liên 3 có được kê khai thuế không? hoatieu.vn mời các bạn tham khảo.

Hóa đơn bán hàng

Cách xử lý mất hóa đơn GTGT đầu ra: Liên 1 hoặc Liên 3

Thông báo phát hành hóa đơn - Mẫu TB01/AC

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập

Liên 3 có được kê khai thuế không?

Liên 3 có được kê khai thuế không?

Có rất nhiều thắc mắc về sử dụng hóa đơn như Liên 3 của dịch vụ chuyển phát nhanh có được dùng để kê khai thuế không? Sau đây hoatieu.vn xin trả lời câu hỏi như sau:

Căn cứ theo Điểm c, Khoản 1, Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về nội dung trên hóa đơn đã lập cụ thể như sau:

"c) Tên liên hóa đơn.

Liên hóa đơn là các tờ trong cùng một số hóa đơn. Mỗi số hóa đơn phải có từ 2 liên trở lên và tối đa không quá 9 liên, trong đó:

+ Liên 1: Lưu.

+ Liên 2: Giao cho người mua.

Các liên từ liên thứ 3 trở đi được đặt tên theo công dụng cụ thể mà người tạo hóa đơn quy định. Riêng hóa đơn do cơ quan thuế cấp lẻ phải có 3 liên, trong đó liên 3 là liên lưu tại cơ quan thuế.

Đối với các loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan có thẩm quyền thì tổ chức, cá nhân kinh doanh các loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan có thẩm quyền tạo, phát hành hóa đơn có từ 3 liên trở lên, trong đó, giao cho người mua 2 liên: liên 2 "giao cho người mua" và một liên dùng để đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh các loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng chỉ tạo hóa đơn 2 liên thì tổ chức, cá nhân mua tài sản thuộc loại phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (ô tô, xe máy...) với cơ quan có thẩm quyền mà liên 2 của hóa đơn phải lưu tại cơ quan quản lý đăng ký tài sản (ví dụ: cơ quan công an...) được sử dụng các chứng từ sau để hạch toán kế toán, kê khai, khấu trừ thuế, quyết toán vốn ngân sách nhà nước theo quy định: Liên 2 hóa đơn (bản chụp có xác nhận của người bán), chứng từ thanh toán theo quy định, biên lai trước bạ (liên 2, bản chụp) liên quan đến tài sản phải đăng ký."

Theo quy định về hóa đơn thì liên 2 là liên giao cho người mua. Công ty phải có hóa đơn GTGT liên 2 để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định. Trường hợp mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn GTGT thì Công ty được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để kê khai thuế theo quy định tại khoản 2, Điều 24, Thông tư 39/2014/TT-BTC. Liên 3 của hóa đơn không được kê khai thuế GTGT.

Một số hướng dẫn về hóa đơn từ Tổng cục thuế

Ngoài cách sử dụng Liên 3 của hóa đơn như hoatieu.vn đã nêu ở trên, sau đây hoatieu.vn xin nêu thêm một số hướng dẫn về hóa đơn từ Tổng cục thuế như: Mất hóa đơn đầu ra liên 2, đã xóa bỏ, xử phạt thế nào? Việc lập hóa đơn khi được hoàn trả phí bảo hiểm, mời các bạn tham khảo thêm.

Mất hóa đơn đầu ra liên 2, đã xóa bỏ, xử phạt thế nào?

Căn cứ: Điểm a, Khoản 4, Điều 11, Thông tư 10/2014/TT-BTC

Theo đó:

Trường hợp doanh nghiệp làm mất hóa đơn đầu ra liên 2 đã xóa bỏ và đã lập hóa đơn khác thay thế thì chỉ bị phạt cảnh cáo.

Việc lập hóa đơn khi được hoàn trả phí bảo hiểm

Căn cứ:

– Điều 1, Thông tư 09/2011/TT-BTC

– Khoản 2(đ), Điều 9, Thông tư 09/2011/TT-BTC

Theo đó:

Đối với khách hàng mua bảo hiểm là các doanh nghiệp khi được công ty hoàn trả phí bảo hiểm, thì khi được công ty bảo hiểm yêu cầu hóa đơn GTGT, doanh nghiệp phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ số tiền phí bảo hiểm do công ty bảo hiểm hoàn trả, tiền thuế GTGT và lý do hoàn trả.

Hóa đơn này là căn cứ để công ty bảo hiểm điều chỉnh doanh số, số thuế GTGT đầu ra và doanh nghiệp mua bảo hiểm điều chỉnh chi phí mua bảo hiểm, số tiền thuế GTGT đã kê khai hoặc khấu trừ.

Đánh giá bài viết
1 395
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo