Lịch thi công chức 2019

Hướng dẫn số 979/HD-SNV

Ngày 10/5/2019, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức cấp xã, viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) ban hành Hướng dẫn số 979/HD-SNV về việc tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019.

Lịch thi công chức phường xã 2019

Lịch thi công chức 2019

Ngoài ra các kế hoạch chi tiết của kỳ thi công chức năm 2019 các bạn có thể xem trên hướng dẫn 979/HDH-SNV.

Đánh giá bài viết
1 6.186
0 Bình luận
Sắp xếp theo