Chính thức không tăng lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Chưa tăng lương công chức viên chức 2021

Ngày 12/11/2020, Quốc hội thông qua Nghị quyết 128/2020/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Theo đó sẽ không tăng lương cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2021.

Theo quyết nghị nội dung không tăng lương cơ sở trong năm 2021, như vậy các đối tượng hưởng lương theo lương cơ sở như công chức, viên chức sẽ không được tăng lương:

Trong năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo. Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về tạo nguồn cải cách tiền lương, trong đó: . . Thực hiện loại trừ một số khoản thu theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 86/2014/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khi tính số tăng thu ngân sách địa phương thực hiện năm 2020 và dự toán năm 2021 dành để cải cách tiền lương; đồng thời, loại trừ thêm khoản thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Đối với những địa phương đã có cam kết đảm bảo nhu cầu cải cách tiền lương và chính sách an sinh xã hội đến hết năm 2020, trường hợp dự toán năm 2021 thiếu nguồn, sẽ được ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu để thực hiện chính sách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội theo các chế độ quy định. 

Các địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương, trường hợp xác định bảo đảm nguồn kinh phí cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho cả lộ trình đến năm 2025, không đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ, thì được phép báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc sử dụng nguồn làm lương còn dư để đầu tư các dự án đầu tư phát triển theo quy định tại Nghị quyết số 86/2014/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 179
0 Bình luận
Sắp xếp theo