Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017

Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 được hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải, là biểu mẫu, các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT... dùng để tham khảo và xây dựng kế hoạch hiệu quả.

UBND …………

TRƯỜNG ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …/KH-MN

..........., ngày … tháng … năm …

KẾ HOẠCH

Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm …

Thực hiện Chỉ thị số……………… về công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm …; Công văn số …………………….. của Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm …; Công văn số ………………. về tăng cường công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm …,

Trường ……………… xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm … như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

– Công tác phòng chống thiên tai (bao gồm: bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lụt, mưa lớn, mưa …) phải được tiến hành chủ động và thường xuyên, đồng thời ứng phó kịp thời để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

– Luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”(chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “ba sẵn sàng” chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả.

– Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả.

– Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh lụt bão kịp thời đến học sinh và nhân dân.

– Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường về công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

– Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của xã và Ban quản lý các bản trong việc thực hiện kế hoạch phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

– Ứng phó kịp thời với các đợt bão, lũ, mưa to, gió lớn trong năm.

– Sẵn sàng huy động lực lượng và phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác thông tin, tuyên truyền

– Thông tin thường xuyên, kịp thời cho các điểm trườngvề kế hoạch của Trường …………, sự chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống lụt bão có ảnh hưởng đến cơ sở vật chất của các nhà trường.

– Chỉ đạo các trường tăng cường biện pháp phòng, chống nhằm hạn chế mức thấp nhất về thiệt hại về người và tài sản do lụt bão gây ra, đặc biệt là các đơn vị trường đóng tại các vùng có nguy cơ xảy ra cao.

2. Công tác tổ chức

– Nhà trường kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của nhà trường năm … do Hiệu trưởng làm trưởng ban, các Phó Hiệu trưởng làm phó ban; Chủ tịch Công đoàn cơ sở, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn làm thành viên.

– Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để chỉ đạo các điểm trường kịp thời ứng phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra trong suốt thời gian diễn ra: trước, trong và sau thiên tai.

– Quán triệt sâu rộng trong nhà trường nhằm nâng cao ý thức cho từng cá nhân trong công tác phòng, chống thiên tai. Chỉ đạo các điểm trường ở các vùng có nguy cơ xảy ra lụt bão, thiên tai phải bố trí và di chuyển tài sản, về các phòng học cao hoặc nơi an toàn tránh hư hỏng khi thiên tai xảy ra, đồng thời chuẩn bị các biện pháp để hỗ trợ, khắc phục.

– Xây dựng phương án huy động về nguồn lực, kinh phí để kịp thời ứng phó với mọi tình huống bất lợi khi có thiên tai xảy ra.

3. Nhiệm vụ cụ thể

– Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm ...

– Xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm … sát với tình hình thực tế của đơn vị.

– Tổ chức họp Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm … để quán triệt Kế hoạch PCTT&TKCN của nhà trường. Triển khai kế hoạch phòng, chống lụt bão, thiên tai của đơn vị đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.

– Phối hợp tốt với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác đưa, đón con em đi học về an toàn khi có thiên tai, lụt bão xảy ra.

– Phân công giáo viên, nhân viên trực, xử lý công việc khi có thiên tai, lụt bão xảy ra.

– Báo cáo thường xuyên và kịp thời về Ban chỉ đạo PCTT&TKCN của Phòng Giáo dục và Đào tạo ………..

– Tổ chức khắc phục hậu quả do lụt bão, thiên tai gây ra để tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định của Ngành.

4. Kế hoạch khắc phục để đảm bảo công tác dạy-học trong phòng chống lụt bão

– Khi có thông tin về lụt bão xảy ra, phải thường xuyên theo dõi của diễn biến lụt bão; quán triệt toàn bộ lực lượng viên chức, người lao động của nhà trường, phân chia địa bàn và tập trung lực lượng vào những nơi có nguy cơ xảy ra lụt bão, thiên tai như:

+ Vùng có nguy cơ sảy ra sạt trượt đất khi mưa to bao gồm: ……………………….

+ Vùng có nguy cơ bị lũ lụt gồm: ……………………………………………………..

– Ban PCLB&TKCN của nhà trường thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình thiệt hại, kịp thời chỉ đạo các điểm trường tập trung khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra để ổn định và tiến hành kịp thời các hoạt động dạy và học.

– Các điểm trường khắc phục vệ sinh, môi trường, ổn định công tác tổ chức và tiến hành công tác dạy-học theo đúng quy định của Ngành.

– Đối với các điểm trường bị thiệt hại lớn, không thể tiến hành công tác dạy-học ngay được, Ban Chỉ đạo phải báo cáo Phòng GD&ĐT xin ý kiến chỉ đạo. Đồng thời mượn các cơ sở của địa phương bố trí học được để học tạm trong khi chờ tu sửa hoặc xây dựng lại.

– Thường xuyên cập nhật tin tức qua các phương tiện thông tin đại chúng và sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, nhất là Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão của nhà trường.

– Kiểm tra tình hình cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học.

– Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực, xử lý công việc trong quá trình lụt, bão xảy ra.

– Chuẩn bị lương thực, nước uống… để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong quá trình làm nhiệm vụ.

– Tổ chức di dời toàn bộ tài sản lên chỗ không bị ngập lụt.

– Sắp xếp kho sách, thiết bị vào phòng an toàn nhất.

– Trường hợp bão, lũ xảy ra đột xuất trong khi học sinh đang học, nhà trường cần tiến hành cho học sinh nghỉ học và đưa học sinh về nơi trú ngụ an toàn.

Trên đây là kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm …, của Trường ……………... Đề nghị các đồng chí trong ban Chỉ đạo và toàn thể giáo viên, nhân viên trong trường nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:– BCĐ PCTT&TKCN (t/h)

– Lưu NT

HIỆU TRƯỞNG

Đánh giá bài viết
1 1.480
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo