Kế hoạch phấn đấu theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS

Kế hoạch phấn đấu chuẩn nghề nghiệp GV THCS

Kế hoạch phấn đấu theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS được hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải trong bài viết này đưa ra những phương hướng, mục tiêu của người lập kế hoạch giúp phấn đấu tốt trong công việc. Mời các bạn tham khảo.

Thống kê minh chứng chuẩn giáo viên THCS

PHÒNG GD&ĐT ……………..

TRƯỜNG THCS ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………, ngày tháng năm

KẾ HOẠCH

PHẤN ĐẤU THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THCS

Năm học: ...............

Căn cứ Theo Thông tư số: 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông

Căn cứ Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ vào kết quả xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông năm học .............

Tôi xây dựng kế hoạch phấn đấu theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học ............... cụ thể như sau:

I. Mục đích

Giúp cho bản thân tự xác định mình đang đạt ở mức nào của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, từ đó đặt ra mục tiêu phấn đấu nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Tự hoàn thiện bản thân mình để đạt chuẩn giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông

II. Yêu cầu

- Không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tay nghề.

- Tận tụy với nghề; sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục học sinh.

III. Nội dung

1. Kết quả đánh giá, xếp loại bản thân giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông năm học 20...-20...

Tiêu chuẩn 1 (điểm)

Tiêu chuẩn 2 (điểm)

Tiêu chuẩn 3 (điểm)

Tiêu chuẩn 4 (điểm)

Tiêu chuẩn 5 (điểm)

Tiêu chuẩn 6 (điểm)

Xếp chung

Tự đánh giá

Tổ CM đánh giá

Hiệu trưởng đánh giá

2. Phương hướng phấn đấu theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông năm ..........:

a. Phương hướng chung

- Hiểu và thực hiện tốt các quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông, các yêu cầu, các tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên.

- Nắm chắc những yêu cầu về phẩm chất và năng lực nghề nghiệp của giáo viên, được thể hiện trên các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá.

- Bản thân sẽ củng cố duy trì những tiêu chí, yêu cầu, lĩnh vực đã đạt được trong năm học trước.

- Khắc phục những tiêu chí, yêu cầu, lĩnh vực chưa đạt trong năm học trước, phấn đấu trong năm học này sẽ đạt ở mức cao hơn theo của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông

b. Phương hướng cụ thể

- Tích cực hơn nữa trong việc tham gia các hoạt động xã hội. Có các giải pháp đề ra để thực hiện quy chế của ngành.

- Tích cực hướng dẫn đồng nghiệp một số kiến thức chuyên sâu về bộ môn mình giảng dạy.

- Tích cực làm và sử dụng đồ dùng dạy học. tổ chức cho học sinh tham gia các buổi học tập ngoại khoá hoặc tham quan dã ngoại.

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

IV. Biện pháp thực hiện

- Phấn đấu tự học tự bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Bản thân sẽ củng cố duy trì những tiêu chí, yêu cầu, lĩnh vực đã đạt được trong năm học trước.

- Soạn giáo án theo hướng đổi mới, thể hiện các hoạt động dạy học tích cực của thày và trò.

- Đặt câu hỏi kiểm tra phù hợp với đối tượng và phát huy năng lực học tập của học sinh.

- Dự giờ đồng nghiệp để nâng cao trình độ

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

…………, ngày ... tháng .... năm 20

NGƯỜI DUYỆT KẾ HOẠCH NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Đánh giá bài viết
1 841
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo