Hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp năm 2021 Hà Nội

Theo hướng dẫn về tuyển sinh đầu cấp vừa được Sở GD-ĐT Hà Nội ban hành, việc tuyển sinh đầu cấp sẽ tiến hành từ đầu tháng 8-2020.

Tuyển sinh đầu cấp 2020 Hà Nội sẽ bắt đầu từ ngày 1-8-2020.

Tuyển sinh theo tuyến, đăng ký trực tuyến hoặc trực tiếp

Theo hướng dẫn, các trường công lập vẫn tuyển sinh lớp 1, lớp 6 theo tuyến do UBND quận, huyện, thị xã quy định và sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố.

Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, các trường mầm non, tiểu học, THCS phải cấp mã số tuyển sinh (kèm theo mật khẩu) cho cha mẹ trước ngày 1-7.

Theo lịch được Sở công bố, lớp 1 tuyển từ ngày 1-8 đến hết 3-8. Trẻ 5 tuổi tuyển vào các trường mầm non từ ngày 4-8 đến hết ngày 6-8. Tuyển lớp 6 từ ngày 7-8 đến hết ngày 9-8.

Các trường tuyển trực tiếp từ ngày 13-8 đến hết ngày 15-8.

Riêng các trường ngoài công lập có thể tuyển sinh ngay sau khi năm học 2019 - 2020 kết thúc, nhưng không vượt quá ngày 15-8.

Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị các trường thực hiện tuyển sinh vẫn phải chú ý các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19, hạn chế tập trung đông người. Vì thế hình thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến được khuyến khích.

Sở đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã sớm công bố việc phân tuyến tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn để phụ huynh học sinh có thông tin thuận lợi cho việc đăng ký tuyển sinh. Việc phân tuyến, tuyển sinh đảm bảo hướng tới việc giảm sĩ số/lớp, giảm số học sinh trái tuyến.

Đối với mẫu giáo 3-4 tuổi không quá 25 trẻ/lớp, mẫu giáo 4-5 tuổi không quá 30 trẻ/lớp, mẫu giáo 5-6 tuổi không quá 35 trẻ/lớp. Tiểu học không quá 35 học sinh/lớp, THCS không quá 45 học sinh/lớp.

Trường chất lượng cao được tổ chức kiểm tra năng lực

Các trường chất lượng cao, trường ngoài công lập có số học sinh đăng ký dự tuyển vượt quá chỉ tiêu được phép xét tuyển kết hợp tổ chức kiểm tra năng lực.

Nội dung kiểm tra nằm trong chương trình giáo dục tiểu học đã được tinh giản, chủ yếu là lớp 5. Hình thức kiểm tra là trắc nghiệm khách quan, hoặc trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận, đảm bảo 4 cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao. Thời gian làm bài kiểm tra là 60 phút/bài. Các trường chủ động lựa chọn thời gian kiểm tra đánh giá năng lực.

Các trường THCS này chủ động tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực, chậm nhất là vào ngày 10-7, hoàn thành tuyển sinh vào ngày 7-8.

Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam tuyển sinh lớp 6 theo phương thức kết hợp xét tuyển với kiểm tra đánh giá năng lực, gồm 2 vòng. Vòng 1 xét hồ sơ đối với những học sinh đủ điều kiện dự tuyển. Vòng 2 sẽ tổ chức đánh giá năng lực với 3 bài kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận.

Các trường THCS tuyển sinh lớp 6 theo đề án Thí điểm đào tạo chương trình song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambrige tại 7 trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ thực hiện theo phương thức kiểm tra đánh giá năng lực.

Học sinh sẽ làm 2 bài kiểm tra gồm bài đánh giá năng lực tiếng Anh (phần viết và nghe), bài kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán bằng tiếng Anh.

Mỗi học sinh sẽ có 2 nguyện vọng vào chương trình này, xếp theo thứ tự ưu tiên. Nếu đỗ nguyện vọng 1 sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 2.

Học sinh dự tuyển vào chương trình song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambrige tại các trường THCS trên địa bàn Hà Nội, nộp phiếu đăng ký nguyện vọng tại trường học sinh học lớp 5 chậm nhất là ngày 24-6-2020. Lịch kiểm tra vào ngày 23-7. Lịch tuyển sinh từ ngày 1-8 đến hết 3-8.

Hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp lớp 6 Hà Nội 2020 hệ song bằng

1. Danh sách các trường THCS công lập tuyển sinh vào lớp 6 chương trình thí điểm đào tạo song bằng

TT

Trường

Quận

Mã trường

Chỉ tiêu

1

THCS Chu Văn An

Tây Hồ

2401

2 lớp (50 hs)

2

THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam

Cầu Giấy

0401

2 lớp (50 hs)

3

THCS Cầu Giấy

Cầu Giấy

0402

2 lớp (50 hs)

4

THCS Nghĩa Tân

Cầu Giấy

0403

2 lớp (50 hs)

5

THCS Trưng Vương

Hoàn Kiếm

1301

2 lớp (50 hs)

6

THCS Ngô Sĩ Liên

Hoàn Kiếm

1302

2 lớp (50 hs)

7

THCS Thanh Xuân

Thanh Xuân

2801

  1. lớp (50 hs)

2. Đối tượng dự tuyển

Học sinh hoặc bố, mẹ học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, đã hoàn thành chương trình tiểu học.

3. Đăng ký nguyện vọng:

- Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng vào 2 trường nhưng phải xếp theo thứ tự ưu tiên trường nguyện vọng 1 (NV1) và trường nguyện vọng 2 (NV2).

- Nguyện vọng của thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 6 theo Đề án “Thí điểm đào tạo Chương trình song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge tại trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội” là nguyện vọng độc lập. không ảnh hưởng đến nguyện vọng đăng ký tuyển sinh theo tuyến vào các trường THCS.

- Học sinh nhận đơn đăng ký nguyện vọng (theo mẫu M6-01) tại cơ sở giáo dục nơi học sinh học lớp 5 tiểu học.

- Thời gian nộp đơn đăng ký nguyện vọng dự tuyển:

+ Học sinh nộp đơn đăng ký nguyện vọng dự tuyển tại cơ sở giáo dục nơi học sinh học lớp 5 tiểu học trước 17 giờ ngày 24/6/2020: học sinh sử dụng mã trường thống nhất (phần /.1) để viết phiếu đăng ký nguyện vọng dự tuyển.

+ Trường tiểu học tập hợp đơn đăng ký nguyện vọng dự tuyển nộp cho phòng GDĐT chậm nhất vào ngày 27/6/2020.

+ Phòng GDĐT tổng hợp, lập danh sách (theo mẫu M6-02 gửi kèm), nộp cho Sở GDĐT vào ngày 30/6/2020.

4. Phương thức tuyển sinh

Thực hiện theo phương thức kiểm tra, đánh giá năng lực (sau đây gọi chung là Kiểm tra); học sinh phải thực hiện 02 bài Kiểm tra:

- Bài Kiểm tra môn tiếng Anh, gồm 02 phần:

+ Phần viết: Thời gian làm bài là 45 phút;

+ Phần nghe: Thời gian làm bài là 30 phút.

- Bài Kiểm tra môn Toán bằng tiếng Anh theo chuẩn CAIE: thời gian làm bài là 60 phút.

5. Tổ chức tuyển sinh

a) Lịch kiểm tra

Ngày

Buổi

Môn Kiểm tra

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

23/7/2020

Sáng

Tiếng Anh (phần viết)

45 phút

8 giờ 55

9 giờ 00

Tiếng Anh (phần nghe)

30 phút

10 giờ 00

10 giờ 05

Chiều

Toán bằng tiếng Anh

60 phút

14 giờ 40

  1. iờ 45

b) Điểm tuyển sinh (ĐTS):

ĐTS= Tổng điểm các bài kiểm tra

c) Quy trình xét tuyển:

Thực hiện theo các quy định sau:

- Quy đổi điểm từng bài kiểm tra của mỗi thí sinh về thang điểm 10.

- Tính ĐTS của mỗi thí sinh là tổng điểm của 02 bài kiểm tra.

- Sắp xếp danh sách thí sinh theo thứ tự ưu tiên: ĐTS; nguyện vọng đăng ký dự tuyển.

- Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, số học sinh dự tuyển, nguyện vọng và ĐTS của thí sinh, Hội đồng tuyển sinh nhà trường xây đựng phương án Điểm chuẩn dự kiến. Trường đề xuất điểm chuẩn, xét duyệt với phòng GDĐT và Sở GDĐT; Sở GDĐT ra quyết định điểm chuẩn tuyển sinh của từng trường. ĐTS do Sở GDĐT công bố là căn cứ duy nhất để xác định điểm chuẩn, các trường không được đưa ra bất cứ một loại điểm hoặc điều kiện nào khác để xét tuyển.

- Học sinh đã trúng tuyển NV1 sẽ không được xét tuyển NV2.

- Trường hợp hạ điểm chuẩn: Các trường THCS phải niêm yết công khai số lượng học sinh đã tuyển, số còn thiếu so với chỉ tiêu, điểm chuẩn mới và thời hạn nhận hồ sơ. Khi hạ điểm chuẩn nhà trường chỉ nhận học sinh có NV1, không nhận học sinh có NV2.

Danh sách học sinh dự tuyển, ĐTS, điểm chuẩn được công bố công khai tại từng trường THCS.

6. Nộp hồ sơ nhập học

Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường THCS từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 03/8/2020; hồ sơ nhập học bao gồm:

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản chính học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ;

- Bản sao sổ hộ khẩu thường trú (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, huyện, thị xã.

Chi tiết kế hoạch tuyển sinh của thành phố Hà Nội mời các bạn xem trên file PDF hoặc sử dụng file tải về ở cuối bài.

Đánh giá bài viết
2 3.586
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo