Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở với sĩ quan, quân nhân quốc phòng

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở với sĩ quan, quân nhân quốc phòng

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở với sĩ quan, quân nhân quốc phòng năm 2017 được HoaTieu.vn tổng hợp kèm theo Thông tư số 145/2017/TT-BQP qua bài viết dưới đây. Nội dung chi tiết của hướng dẫn mời các bạn tham khảo.

Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 145/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở với sĩ quan, quân nhân quốc phòng

Đối tượng áp dụng gồm: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng; người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân; người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và học viên cơ yếu hưởng phụ cấp sinh hoạt phí; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Mức lương cơ sở là: 1.300.000 đồng/tháng.

Cách tính mức lương, phụ cấp quân hàm, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) và phụ cấp, trợ cấp của các đối tượng quy định như sau:

Mức lương:

Mức lương thực hiện từ ngày 1/7/2017 = Mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

Mức phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu:

Mức phụ cấp quân hàm thực hiện từ ngày 1/7/2017 = Mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp quân hàm hiện hưởng

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có):

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 1/7/2017 = Mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có)

Thông tư cũng quy định mức phụ cấp tính theo mức lương cơ sở, mức phụ cấp tính theo tỷ lệ %, mức trợ cấp tính theo mức lương cơ sở.

Bên cạnh đó, các khoản phụ cấp, trợ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể, giữ nguyên theo quy định hiện hành. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 31/7/2017 và thay thế Thông tư số 77/2016/TT-BQP ngày 08/6/2016, các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01/7/2017./.

Ngoài ra, đối với viên chức quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì áp dụng cách tính mức lương, phụ cấp, trợ cấp theo quy định trên hoặc thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thực hiện mức lương cơ sở.

Đại tướng quân đội có mức lương bao nhiêu?

Theo Thông tư mới 145 ban hành, mức lương cơ sở áp dụng với các đối tượng này sẽ tăng từ 1.210.000 đồng lên 1.300.000 đồng. Các khoản phụ cấp, trợ cấp được tính theo quy định hiện hành.

Cụ thể, nếu tính theo mức mới, có hệ số lương cao nhất của Đại tướng là 10,40, tương đương với 13.520.000/tháng.

Mức lương cơ sở với sĩ quan, quân nhân quốc phòng

Ảnh chụp một phần bảng lương được áp dụng từ ngày 1/7/2017.

Việc tăng lương đối với các đối tượng trong quân đội được thực hiện dựa theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang./.

Đánh giá bài viết
1 726
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.