Hướng dẫn thi thăng hạng giáo viên mầm non, phổ thông 2019

Bộ Giáo dục đào tạo ban hành công văn về việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập. Công văn của bộ chỉ rõ về thẩm quyền tổ chức thăng hạng, đối tượng dự thi thăng hạng, tiêu chuẩn điều kiện dự thi thăng hạng...

Nội dung Công văn 3125/BGDĐT 2019

Bộ giáo dục đào tạo hướng dẫn và lưu ý một số vấn đề về tổ chức thăng hạng như sau:

1. Thẩm quyền tổ chức thăng hạng

Thực hiện theo điều 30 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

Khoản 14 điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Khoản 3 điều 2 Thông tư 03/2019/TT-BNV

2. Về đối tượng thăng hạng

Đối với giáo viên thăng hạng từ hạng II lên hạng I.

Giáo viên THPT mã số: V 07.05.14

Giáo viên THCS mã số: V.07.04.11

Đối với giáo viên thăng hạng từ hạng III lên hạng II

Giáo viên THPT mã số: V 07.05.15

Giáo viên THCS mã số: V.07.04.12

Giáo viên tiểu học mã số: V.07.03.08

Giáo viên mầm non mã số: V.07.02.05

Đối với giáo viên thăng hạng từ hạng IV lên hạng III.

Giáo viên tiểu học mã số: V.07.03.09

Giáo viên mầm non mã số: V.07.02.06

3. Tiêu chuẩn đăng ký dự thi thăng hạng

Theo thông tư liên tịch 20/2015/TTLT/BGDĐT-BNV

Theo thông tư liên tịch 21/2015/TTLT/BGDĐT-BNV

Theo thông tư liên tịch 22/2015/TTLT/BGDĐT-BNV

Theo thông tư liên tịch 23/2015/TTLT/BGDĐT-BNV

..............

Nội dung chi tiết mời các bạn xem trên file PDF hoặc sử dụng file tải về.

Đánh giá bài viết
1 582
Bài liên quan