Hà Nội thuộc cấp độ dịch nào

Bản đồ phân vùng cấp độ dịch Hà Nội mới nhất

Trước những diễn biến của dịch bệnh Covid19 hiện nay, Thành phố Hà Nội đã có công bố chi tiết phân vùng nguy cơ dịch COVID-19 theo các cấp độ với 579 xã, phường, thị trấn. Đáng chú ý, đã có 2 xã, thị trấn chuyển thành cấp độ 3.

Cấp độ dịch của Hà Nội mới nhất 05/12/2021

Ngày 26/11 năm 2021 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo 816/TB-UBND Hà Nội 2021 về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó tính đến 9h00 ngày 26/11/2021 toàn địa bàn thành phố được đánh giá ở cấp độ dịch mức 2 (tương ứng với màu vàng). Trong đó có 19 quận, huyện thị xã đạt cấp độ 1 mức nguy cơ thấp tương ứng với màu xanh; 42 quận huyện, thị xã cấp độ 2 và đặc biệt không có địa bàn nào thuộc cấp độ 4 (màu đỏ).

Chi tiết danh sách cấp độ dịch của 579 xã phường mời các bạn xem trên file PDF hoặc file tải về.

Theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, có 4 cấp độ dịch:

- Cấp một: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh.

- Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng.

- Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam.

- Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Ký bởi: Văn phòng Ủy ban
Nhân dân Thành phố
Ngày ký: 27/11/2021
12:21:10 +07:00
Đánh giá bài viết
1 5.531
Bài liên quan