Giáo viên có bắt buộc phải học thăng hạng

Việc có bắt buộc phải học thăng hạng chức danh nghề nghiệp không là một trong nhiều thắc mắc của các thầy cô giáo. Trong bài viết ngày hôm nay HoaTieu.vn xin chia sẻ một số thông tin về quy định học thăng hạng viên chức, mời các bạn cùng tìm hiểu.

Có bắt buộc học thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Bộ Giáo dục khẳng định, thi thăng hạng không phải yêu cầu bắt buộc. Việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên được thực hiện khi giáo viên có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và có nhu cầu.

Nếu một giáo viên từ lúc vào nghề cho đến khi nhận quyết định nghỉ chế độ không tham gia thăng hạng và vẫn chỉ ở hạng thấp nhất cũng không sao.

Còn trong trường hợp, giáo viên có nhu cầu thăng lên hạng cao hơn, bắt buộc phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của hạng mong muốn được xếp, trong đó có chứng chỉ “Thăng hạng”.

Một số thông tin cần biết trước khi học thăng hạng

Thứ nhất: Bộ không bắt buộc tất cả các giáo viên phải tham gia bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp, ai muốn thì học, không muốn thì thôi.

Các Thông tư cũng quy định việc cử giáo viên dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp, nhu cầu của các cơ sở giáo dục công lập và tình hình thực tế tại địa phương.

Chẳng hạn, tại điều 7, điều điều 8 Thông tư 20/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định rõ:

Điều 7. Nguyên tắc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

  1. Việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức quy định tại Thông tư liên tịch này phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận của viên chức và theo quy định.
  2. Khi bổ nhiệm từ ngạch viên chức hiện giữ sang chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non tương ứng không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Điều 8. Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

Viên chức đã được bổ nhiệm vào các ngạch giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 202/ TCCP-VP ngày 08/ 6/ 1994 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo;

Quyết định số 71/2005/QĐ-BNV61/2005/ ngày 15/ 6/ 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tạm thời chức danh và mã số ngạch của một số ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo, văn hóa - thông tin, nay được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định tại Thông tư liên tịch này.

Thứ hai: Muốn được thi, xét thăng hạng thì ngoài chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên cũng phải có thêm những chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định. Trong khi, đa phần giáo viên chưa có 2 chứng chỉ này thì học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp phỏng có ích gì?

Thứ ba: Các văn bản hướng dẫn hiện hành quy định các cơ sở giáo dục có nhu cầu về vị trí việc làm thì mới thi, xét thăng hạng mà khi có “nhu cầu” thì còn lâu lắm.

Thứ tư: Cùng một chính sách hướng dẫn nhưng mỗi tỉnh, mỗi huyện có có kế hoạch khác nhau. Cùng một tỉnh cũng có huyện bắt buộc, huyện không bắt buộc. Vì thế, giáo viên cũng cần thiết tìm hiểu kỹ lưỡng.

Bởi nếu bắt buộc phải học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp thì tất cả giáo viên trong cả nước đã phải thực hiện. Nhưng ở đây chỉ là sự manh mún ở một số địa phương và sự kết hợp giữa các trường đại học, cao đẳng sư phạm liên kết mở lớp.

Thứ năm: Khi chuyển từ hạng thấp lên cao đều quy định số năm công tác, nhưng nhiều giáo viên vừa mới được tuyển dụng cũng đổ xô đi học.

Thứ sáu: Việc tổ chức thi và thăng hạng cho giáo viên hiện nay gần như rất hiếm được thực hiện ở các trường học mà chỉ mới dừng lại ở việc giáo viên đi học bồi dưỡng về chức danh nghề nghiệp…rồi thôi.

Chính vì vậy, khi quyết định đi học hoặc bị ép đi học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp thì giáo viên phải đọc kỹ các văn bản hướng dẫn hiện hành cả đưa ra những quyết định của mình.

Nhiều giáo viên hàng ngày vẫn đọc báo nhưng các văn bản hướng dẫn có liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của giáo viên lại ít tiếp cận bởi nó khô khan, khó hiểu và thường mỗi văn bản lại được dẫn dắt, liên quan đến nhiều văn bản khác.

Vì vậy, khi có hướng dẫn của địa phương, của nhà trường thì cứ đăng ký học mà bản chất của mục đích học lại chưa tường tận. Vô tình vừa mất tiền, vừa mất thời gian, không đúng đối tượng mà lại thêm…cục tức vào thân.

Tài liệu thi thăng hạng viên chức

Nếu đã tự xét thấy mình đủ điều kiện, khả năng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì mời các thầy cô ôn thi theo các tài liệu sau:

Căn cứ pháp lý:

Đánh giá bài viết
2 3.769
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo