Giải mã các ký hiệu trên thị thực nhập cảnh

Giải mã các ký hiệu trên thị thực nhập cảnh

Các ký hiệu trên thị lực được giải thích với ý nghĩa cụ thể. HoaTieu.vn xin giải mã các ký hiệu trên thị thực cho biết bạn nhập cảnh với mục đích gì, được lưu lại bao nhiêu ngày. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Thông tư 04/2016/TT-BNG về thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Từ 1/2/2017, thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài

Nghị định 07/2017/NĐ-CP về thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài

Ký hiệu trên thị thực cho biết bạn nhập cảnh với mục đích gì, được lưu lại bao nhiêu ngày.

Theo khoản 11 điều 13 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, thị thực là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Giải mã các ký hiệu trên thị thực nhập cảnh

Khoản 3 điều 7 Luật này quy định, thị lực có thể được cấp vào hộ chiếu hoặc cấp rời.

Các ký hiệu trên thị lực được giải thích ý nghĩa tại điều 8 Luật này, cụ thể như sau:

 • NG1 - Cấp cho thành viên đoàn khách mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.
 • NG2 - Cấp cho thành viên đoàn khách mời của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước; thành viên đoàn khách mời cùng cấp của Bộ trưởng và tương đương, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • NG3 - Cấp cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ.
 • NG4 - Cấp cho người vào làm việc với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ; người vào thăm thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ.
 • LV1 - Cấp cho người vào làm việc với các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • LV2 - Cấp cho người vào làm việc với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
 • ĐT - Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.
 • DN - Cấp cho người vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam.
 • DL - Cấp cho người vào du lịch.
 • DL là ký hiệu trên thị thực cấp cho người nước ngoài vào Việt Nam du lịch.
 • NN1 - Cấp cho người là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
 • NN2 - Cấp cho người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hoá, tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam.
 • NN3 - Cấp cho người vào làm việc với tổ chức phi chính phủ nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hoá và tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam.
 • DH - Cấp cho người vào thực tập, học tập.
 • HN - Cấp cho người vào dự hội nghị, hội thảo.
 • PV1 - Cấp cho phóng viên, báo chí thường trú tại Việt Nam.
 • PV2 - Cấp cho phóng viên, báo chí vào hoạt động ngắn hạn tại Việt Nam.
 • LĐ - Cấp cho người vào lao động.
 • TT - Cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam.
 • VR - Cấp cho người vào thăm người thân hoặc với mục đích khác.
 • SQ - Cấp cho các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 của Luật này.

Điều 9, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, quy định thời hạn thị thực tương ứng với các ký hiệu trên thị thực như sau:

 • SQ: Thời hạn không quá 30 ngày.
 • HN, DL: Thời hạn không quá 3 tháng.
 • VR: Thời hạn không quá 6 tháng.
 • NG1, NG2, NG3, NG4, LV1, LV2, DN, NN1, NN2, NN3, DH, PV1, PV2 và TT: Thời hạn không quá 12 tháng.
 • LĐ: Thời hạn không quá 2 năm.
 • ĐT: Thời hạn không quá 5 năm.
 • Thị thực hết hạn, được xem xét cấp thị thực mới.
 • Thời hạn thị thực ngắn hơn thời hạn hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế ít nhất 30 ngày.

Khoản 3 điều 17: Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực có giá trị không quá 30 ngày cho người nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam khảo sát thị trường, du lịch, thăm người thân, chữa bệnh thuộc các trường hợp sau đây:

a) Người có quan hệ công tác với cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực Việt Nam ở nước ngoài và vợ, chồng, con của họ hoặc người có văn bản đề nghị của cơ quan có thẩm quyền Bộ Ngoại giao nước sở tại;

b) Người có công hàm bảo lãnh của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự các nước đặt tại nước sở tại.

Đánh giá bài viết
1 95
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.