File Word 37 án lệ đã được công bố áp dụng vào xét xử

Tổng hợp 37 án lệ đã được công bố

Mới đây, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân tối cao đã ban hành Quyết định 50/QĐ-CA về việc công bố án lệ.

Theo đó, công bố thêm 08 án lệ mới sau đây, nâng tổng số án lệ đã công bố lên con số 37 án lệ:

- Án lệ số 30/2020/AL về hành vi cố ý điều khiển phương tiện giao thông chèn lên bị hại sau khi xảy ra tai nạn giao thông.

- Án lệ số 31/2020/AL về xác định quyền thuê nhà, mua nhà thuộc sở hữu của Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ là quyền tài sản.

- Án lệ số 32/2020/AL về trường hợp đất do cá nhân khai phá nhưng sau đó xuất cảnh định cư ở nước ngoài và người khác đã quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài.

- Án lệ số 33/2020/AL về trường hợp cá nhân được nhà nước giao đất nhưng không sử dụng mà để người khác quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài.

- Án lệ số 34/2020/AL về quyền lập di chúc định đoạt giá trị bồi thường về đất trong trường hợp đất bị Nhà nước thu hồi có bồi thường.

- Án lệ số 35/2020/AL về người Việt Nam trước khi đi định cư ở nước ngoài giao lại đất nông nghiệp cho người ở trong nước sử dụng.

- Án lệ số 36/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi, hủy bỏ.

- Án lệ số 37/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản trong trường hợp bên mua bào hiểm đóng phí bảo hiểm sau khi kết thúc thời hạn đóng phí bảo hiểm.

Danh sách án lệ đã được công bố của Việt Nam

STT

Số án lệ

Nguồn án lệ

Ngày thông qua

Ngày áp dụng

1

01/2016/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 04/2014/HS-GĐT ngày 16-4-2014 về vụ án “Giết người”

06/4/2016

01/6/2016

2

02/2016/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 27/2010/DS-GĐT ngày 08-7-2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Tranh chấp đòi lại tài sản” tại tỉnh Sóc Trăng

06/4/2016

01/6/2016

3

03/2016/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 208/2013/DS-GĐT ngày 03-5-2013 của Tòa dân sự Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Ly hôn” tại Hà Nội

06/4/2016

01/6/2016

4

04/2016/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 04/2010/QĐ-HĐTP ngày 03-3-2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” tại thành phố Hà Nội

06/4/2016

01/6/2016

5

05/2016/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 39/2014/DS-GĐT ngày 09-10-2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Tranh chấp di sản thừa kế” tại Thành phố Hồ Chí Minh

06/4/2016

01/6/2016

6

06/2016/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 100/2013/GĐT-DS ngày 12-8-2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Tranh chấp thừa kế” tại Hà Nội

06/4/2016

01/6/2016

7

07/2016/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 126/2013/DS-GĐT ngày 23/9/2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sở hữu, sử dụng nhà” tại Hà Nội

03/10/2016

01/12/2016

8

08/2016/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 12/2013/KDTM-GĐT ngày 16-5-2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp về hợp đồng tín dụng” tại thành phố Hà Nội

07/10/2016

01/12/2016

9

09/2016/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 07/2013/KDTM-GĐT ngày 15-3-2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa” tại tỉnh Bắc Ninh

07/10/2016

01/12/2016

10

10/2016/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 08/2014/HC-GĐT ngày 19-8-2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án hành chính “Khiếu kiện Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất” tại tỉnh Vĩnh Long

07/10/2016

01/12/2016

11

11/2017/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 01/2017/KDTM-GĐT ngày 01-03-2017 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về vụ án “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” tại thành phố Hà Nội

14/12/2017

15/02/2018

12

12/2017/AL

Quyết định Giám đốc thẩm số 14/2017/KDTM-GĐT ngày 6-06-2017 về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” tại tỉnh Quảng Trị

14/12/2017

15/02/2018

13

13/2017/AL

Quyết định Giám đốc thẩm 17/2016/KDTM-GĐT ngày 10-11-2016 về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” tại Tp. Hồ Chí Minh

14/12/2017

15/02/2018

14

14/2017/AL

Quyết định Giám đốc thẩm số 02/2011/DS-GĐT ngày 17-01-2011 về vụ án “Yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” tại tỉnh Điện Biên

14/12/2017

15/02/2018

15

15/2017/AL

Quyết định Giám đốc thẩm 394/2012/DS-GĐT ngày 23-8-2012 về vụ án “Tranh chấp hợp đồng đổi đất” tại Tp. Hà Nội

14/12/2017

15/02/2018

16

16/2017/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 573/2013/DS-GĐT ngày 16-12-2013 về vụ án “Tranh chấp về thừa kế tài sản

14/12/2017

15/02/2018

17

17/2018/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 07/2018/HS-GĐT ngày 20-3-2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Giết người”

17/10/2018

03/12/2018

18

18/2018/AL

Bản án phúc thẩm số 331/2018/HS-PT ngày 28-5-2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội về vụ án “Giết người”

17/10/2018

03/12/2018

19

19/2018/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 09/2015/HS-GĐT ngày 23-4-2015 của Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Tham ô tài sản”

17/10/2018

03/12/2018

20

20/2018/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 01/2017/LĐ-GĐT ngày 09-8-2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án lao động “Tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” tại tỉnh Bình Thuận

17/10/2018

03/12/2018

21

21/2018/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 08/2016/KDTM-GĐT ngày 20-5-2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng cho thuê tài sản” tại tỉnh Quảng Ninh

17/10/2018

03/12/2018

22

22/2018/AL

Bản án dân sự phúc thẩm số 313/2016/DS-PT ngày 16-3-2016 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về vụ án tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

17/10/2018

03/12/2018

23

23/2018/AL

Bản án dân sự phúc thẩm số 538/2009/DS-PT ngày 31-3-2009 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về vụ án “Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm”

17/10/2018

03/12/2018

24

24/2018/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 27/2015/DS-GĐT ngày 16-10-2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án dân sự “Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất” tại thành phố Hà Nội

17/10/2018

03/12/2018

25

25/2018/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 79/2012/DS-GĐT ngày 23-02-2012 của Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao về vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng đặt cọc” tại Thành phố Hồ Chí Minh

17/10/2018

03/12/2018

26

26/2018/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 06/2017/DS-GĐT ngày 27-3-2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “tranh chấp thừa kế tài sản và chia tài sản chung” ở Hà Nội

17/10/2018

03/12/2018

27

27/2019/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 03/2018/HC-GĐT ngày 16/7/2018 về thụ lý, giải quyết vụ án hành chính liên quan đến nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991

22/8/2019

10/10/2019

28

28/2019/AL

Quyết địn giám đốc thẩm số 16/2018/HS-GĐT ngày 25/9/2018 về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”

22/8/2019

10/10/2019

29

29/2019/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 20/2018/HS-GĐT ngày 15/10/2018 về tài sản bị chiếm đoạt trong tội “Cướp tài sản”

22/8/2019

10/10/2019

30

30/2020/AL

Bản án phúc thẩm số 280/2019/HSPT ngày 16/5/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại hà Nội về vụ án “Giết người”

05/02/2020

15/04/2020

31

31/2020/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 05/2018/DS-GĐT ngày 10/4/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án dân sự “Tranh chấp chia tài sản chung về việc mua hóa giá nhà” tại Thành phố Hồ Chí Minh

05/02/2020

15/04/2020

32

32/2020/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 19/2019/DS-GĐT ngày 20/8/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Tranh chấp đòi quyền sử dụng đất” tại tỉnh Bạc Liêu

05/02/2020

15/04/2020

33

33/2020/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 34/2018/DS-GĐT ngày 26/6/2018 của Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội về vụ án “Kiện đòi tài sản nhà, đất và tiền bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất” tại tỉnh Hưng Yên

05/02/2020

15/04/2020

34

34/2020/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 58/2018/DS-GĐT ngày 27/9/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội về vụ án dân sự “Tranh chấp yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu” tại tỉnh Vĩnh Phúc

05/02/2020

15/04/2020

35

35/2020/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 65/2018/DS-GĐT ngày 06/8/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về vụ án dân sự “Tranh chấp về tài sản bị cưỡng chế thi hành án” tại tỉnh Đắk Lắk

05/02/2020

15/04/2020

36

36/2020/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 05/2018/KDTM-GĐT ngày 18/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án kinh doanh thương mại “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

05/02/2020

15/04/2020

37

37/2020/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 28/2018/KDTM-GĐT ngày 26/6/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh về vụ án kinh doanh thương mại “Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm” tại tỉnh Đồng Nai

05/02/2020

15/04/2020

Xem thêm

Đánh giá bài viết
1 885